Feeds:
Posts
Comments

Thơ Mặc Giang- NS Hữu Thịnh- CS Tánh Linh

Link nhạc: Phat Phap Truong Ton
Sheet nhạc: Sheet Phat Phap Truong Ton

Download: Phat Phap Truong Ton

 

Nhớ ngàn xưa Đức Phật hoằng dương

Kế thế truyền Tổ Tổ Tông Tông

Đạo Từ Bi nơi nơi bừng sáng

Đến ngàn sau, mạng mạch tuôn dòng

Lời của Thầy, như pháp âm triều sóng

Lời của Thầy, như pháp cổ ngân vang

Cho chúng con hòa reo ánh đạo vàng

Đem đuốc tuệ, rạng soi muôn đường tăm tối

Xe tam thừa lồng lộng

Thuyền bát nhã thênh thang

Gieo khắp lòng nhân thế

Hòa vui ánh đạo vàng

Biển thệ từ bi lớn

Biển tuệ trí rộng sâu

Cho chúng sanh thoát khổ

Hòa vang ánh đạo mầu.

Cuộc đời Thầy, là đồi cao núi cả

Hành trạng Thầy, là biển thệ đại dương

Cho chúng con, lên đường tứ thánh

Đi khắp bốn phương, đưa mọi người về bến thanh lương

Hình ảnh Thầy, là cây cao bóng mát

Phong cách Thầy, là tùng bách từ nghiêm

Cho chúng con, tựa nương qui hướng

Đi khắp năm châu, cho nhân gian, thấm nhuần đạo thiêng.

Thơ Mặc Giang- NS Hoàng  Huệ Văn- CS Thanh Hương

Link nhạc: Tien buoc ve Tay
Sheet nhạc: Sheet Tien buoc ve Tay

Download: Tien buoc ve Tay

Tiễn người quay gót về Tây

Phù sinh còn lắm nỗi nầy tình kia

Tiễn người nặng bước chia lìa

Môn đồ Pháp quyến đầm đìa móc mưa

Thương người biết mấy cho vừa

Một đời tận tụy ai chưa thấm lòng

Người đi cánh hạc thong dong

Chúng con ở lại nhớ trông bóng người

Nhìn nhau nước mắt khô cười

Cành mai trước ngõ  nụ vàng ít tươi

Tiễn người tay đứt cung đàn

Đờn ngưng khúc nhịp đò ngang bóng chiều

Còn đâu sóng vỗ cầu kiều

Còn đâu gió thoảng cánh diều bay xa

Trần gian vốn chẳng là nhà

Phiêu du quán trọ ta bà thế thôi

Người về hoa cỏ đan mây

Chúng con ở lại niềm tây lạnh lùng

Ân tình nặng nghĩa một đời

Gắn lên chót đỉnh chơi vơi tiếng lòng

Hữu tình gắn cõi trần gian

Vô tình lay động trên đàng ta đi

Nếu không, cạn tiếng Từ Bi

Tâm không, nhưng nặng tư nghì độ sanh.

Thơ Mặc Giang- NS Phan Trần Hải- CS Hồ Cẩm Nghị

Link nhạc: Hát chứng đạo ca

Sheet nhac: Sheet Hát chứng đạo ca

Download: Hát chứng đạo ca

Mấy mươi năm mượn tấm thân giả huyễn

Hạnh cưu mang giong ruổi cõi diêm phù

Đức Phật ra đời chỉ một chữ NHƯ

Thầy xuất nhập cũng chỉ một chữ  NHẤT

Nhất tột Thượng thừa, tam dung nhị đế

Như thị hoằng khai, diệu hữu chơn thường

Từng điểm son, tiếp nối những dấu son

Cho đạo lý từ bi thêm tỏ rạng

Cửu hữu đồng đăng Huyền môn Hoa Tạng

Chúng sanh đồng đẳng Phật Tánh không hai

Chủng loại dị biệt Đông Tây Nam Bắc

Linh Sơn tọa thị phương đài đâu khác

Vũ trụ càn khôn không đầy hạt cải

Thiên hà đại địa lọt bũm chân lông

Du thuyền Bát Nhã, ca hát Tánh Không

Bốn biển trầm luân, hồi đầu bỉ ngạn

Thầy nhập diệt trở về thăm Hoa Tạng

Căn nhà xưa an trụ đã lâu rồi

Nhưng chúng con vẫn thương tiếc Thầy ơi

Bởi Ta Bà, cần bàn tay hóa độ

Cho đến khi nào, chúng sanh quy NHẤT

Ba đường sáu nẻo, thông suốt chữ NHƯ

Liên đài bảo tọa, không thiếu không dư

Hát Chứng Đạo Ca, Tỳ Lô Tánh Hải.

 

Thơ Mặc Giang- NS Trần Lâm Duy- CS Duy Cường

Link nhạc: Hành trạng ơn thầy
Sheet nhạc: Sheet Hành trạng ơn thầy

Download: Hành trạng ơn thầy

 

Thầy là Bắc Đẩu trên cao

Sáng soi đến cả ngàn sao

Xuyến xao ngân hà rung động

Môn sanh Tứ Chúng đi vào

Thầy là thạch trụ thiền môn

Trăm năm khó có người hơn

Ngàn năm khó tìm người sánh

Dấu son ửng nhất sắt son

Thầy mang hạnh nguyện Pháp vương

Đức từ lan tỏa bốn phương

Đức bi thấm nhuần tám hướng

Mở thông muôn vạn nẻo đường

Thầy mang dấu ảnh dấu ảnh Cha Lành

Nguyện lớn cứu độ chúng sanh

Ân lớn thống nhiếp Tứ  Chúng

Sắc không bắc nhịp vô sanh

Thầy là bốn biển hải đăng

Trên thờ Tam Bảo thượng hoằng

Dưới cứu Tam Đồ hạ tế

Cổ kim chuông lớn ngân vang

Chúng con tưởng nhớ ơn Thầy

Đáp đền muôn một mảy may

Dâng nén hương mờ châu nguyện

Sa sa nặng giọt đong đầy

Chúng con tưởng nhớ ơn Thầy

Lớp lớp hàng hàng chắp tay

Truy niệm tuyên xưng tán thán

Muôn thương ngàn kính tỏ bày

Chúng con quỳ dưới chân Thầy

Thánh nhan ngự trị đâu đây

Giác Linh nhiệm mầu minh chứng

Chúng con nhớ mãi Ơn Thầy.

 

Thơ Mặc Giang- NS Trịnh Vĩnh  Thanh- CS Thanh Hương

Sheet nhạc: Tron nghia on thay

Link nhạc: Tron nghia on thay

Download: Tron nghia on thay

Chùa xưa quyền quyện khói trầm hương

Thầy ẩn tịch băng thuận thế thường

Đệ tử môn đồ nay vắng bóng

Nhớ ơn Thầy Tổ đọng ngân sương

Chuông chùa từng hồi tiếng vọng ngân

Thầy đi tịch lăng phù sân chùa

Kinh kệ trầm trầm nghe đoạn đứt

Nhớ Thầy ươm giọt nhỏ châu pha

Ơn Thầy một kiếp đã cưu mang

Nay Cửa Phật tỏa chiếu ánh đạo vàng

Rũ áo Thầy về ngôi Thánh trụ

Chùa xưa mây trắng ngồi buồn kéo đi lang thang

Nhớ tới Thầy nguyện chắp búp sen đài

Sinh tử đôi đường đếm một hai

Cho đến hữu vô thôi gõ cửa

Sắc không ngưng đọng giọt sương mai.

Thơ Mặc Giang- NS Kiều  Tấn Minh- CS Huy Bảo

Link nhạc: Den on Thay To

Sheet nhạc: Sheet Den on Thay To

Download: Den on thay To

Một đời, huệ mạng uyên thâm

Ân Sư Thầy Tổ nguyện luôn đáp đền

Trên thời, thượng cầu Phật Đạo

Dưới thời, cửu hữu bi lân

Một đời, nhờ ơn giáo dưỡng

Muôn kiếp không thể  quên

Luôn khắc vào tâm

Trải qua muôn hình sắc tướng

Ba đường sáu nẻo chông chênh

Kiếp này hữu duyên cửa Phật

Bồ đề tâm nguyện nâng niu

Dắt nhau đi vào cửa hữu

Tột cùng trả lại cửa không

Còn chúng sanh, còn Bồ Tát hạnh

Hết chúng sanh, hạnh nguyện viên dung

Mỗi chúng sanh, đều có Phật tánh

Hình tướng dị, Phật tánh tương đồng

“Tam đồ bát nạn câu ly khổ”

Tứ  sanh cửu hữu đáo huyền môn

Lậu thô vi tế lìa căn cội

Băng ngàn Hoa Tạng tỏa thường chơn

 

Một đời, nên thân huệ mạng

Nhớ ơn giáo dưỡng đáp đền

Trên thời phụng thờ Tam Bảo

Dưới thời tế độ cưu mang.

Thơ Mặc Giang- NS Lê Đô- CS Thúy  Lê

Sheet nhạc: Sheet Hinh bong ton tho

Link nhạc: Hinh bong ton tho

Chúng con xin nhớ ơn Thầy

Dạy con từ lúc sơ cơ

Tập sống cuộc đời tỉnh thức

Khuyên răn từ đó đến giờ

Thầy là biển thệ thâm sâu

Dạy con ánh đạo nhiệm mầu

Bước đi trên đường giải thoát

Người người đón ngọc minh châu

Khoác lên mảnh áo nâu sồng

Kệ kinh sớm tối chiều hôm

Đêm ngày sáu thời chung sống

An vui thanh thoát tâm hồn

Thầy là núi cả non cao

Nhà xưa mở cửa ra vào

Chúng con nguyền theo chí hướng

Xa lìa nghiệp cảnh trần lao

Thầy là bóng cả tình thương

Dạy con đạo lý chơn thường

Bước đi trên đường Tứ Thánh

Đưa người về bến thanh lương

Cuộc đời quán trọ hư vô

Tử sinh dù có mấy bờ

Ngàn trùng dù xa mấy nẻo

Chúng con mãi mãi tôn thờ.