Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

  Kính gởi tặng thi sĩ PPS “Cuộc sống xưa nay” và đồng thời cũng nhờ nó

      thay cho lời cám ơn đến với tác-giả, một bài thơ rất hay và nhiều ý-nghĩa.

          Kính chúc thi-sĩ luôn được an bình.

          Thân kính.

          Hải An.

Link download: Cuộc sống xưa nay

Read Full Post »

Trường Ca Pháp Hoa

TNT Mặc Giang soạn, tháng 11-2009

  thnhattan@yahoo.com.au

Nhạc sĩ Dương Kinh Thành chuyển thể ra Vọng Cổ, năm 2010.

——————–

Lời tự thuật của tác giả

Chắp tay đê đầu đảnh lễ Đức Từ Phụ Bổn Sư,

Bản thân con, TNT Mặc Giang, tâm lực yếu hèn, đức mỏng tội dày, lại dân giả quê mùa, học ít hiểu nông, lời nói thô thiển, chữ nghĩa hẹn hẹp. Bộ Kinh Pháp Hoa, vua của các Kinh, con đã từng trì tụng mấy chục năm trường, chỉ trì và tụng chứ hiểu, nhận, ngộ chẳng khác nào như giọt sương khô rơi trên rừng cây núi thẳm.

Do đó, về chiều rộng, chiều sâu, sự uyên áo, liễu triệt và có tính toàn bộ, con không dám lạm bàn mà chỉ xin mạo muội nhận, nhìn yếu chỉ, yếu nghĩa tâm đắc của từng phẩm, với giọt sương kia chân thành chuyển tải thật cô đọng qua biến thể thi ca, và có ý muốn nhờ phương tiện văn mỹ nghệ để phổ cập cho những ai hữu duyên hữu ngộ.

Nếu không tột, không siêu, chẳng qua là thiếu học, hiểu cạn, chưa thấm, chưa chín, tự nguyện tô bồi thêm. Thành tâm đảnh lễ Đức Từ Tôn từ bi lượng thứ.

Tất cả, xuất phát bằng tấm lòng thành, sự tận tụy của bản thân, nhằm góp phần xiển dương chánh pháp. Tuyệt nhiên không vì bào ảnh ngã nhân danh lợi.

Kính mong những ai nhìn thấy bản văn này, xin hoan hỷ cảm nhận với ý hướng trên.

Trân trọng,

Tịch liêu, tháng 11-2009

TNT Mặc Giang

 

LỜI NGỎ CỦA TÁC GIẢ CHUYỂN THỂ

                      1). Trước hết, tôi hoan hỷ chọn tựa đề cho album cổ nhạc này là “TRƯỜNG CA PHÁP HOA” như bản tựa của nhà thơ Mặc Giang. Tuy “Trường Ca” theo khái niệm văn học có phần khác biệt với “Trường Ca” của nghệ thuật biểu diễn, và thay vì phải gọi là “Liên Ca Diễn Khúc” phù hợp hơn, tôi chọn “Trường Ca” là để dung hòa hai khái niệm cũng như trước nhất giữ vẹn nguyên danh xưng ban đầu của nhà Thơ Mặc Giang.

                 2). Quá trình chuyển thể những tác phẩm tương tự có những khó khăn nhất định. Thí dụ phải cố gắng đến mức có thể, giữ nguyên ý tứ văn phong của nhà thơ, tránh diễn đạt theo chủ quan cũng như khả năng của người chuyển thể. Bên cạnh đó, còn phải tìm tòi và vận dụng cách lồng ghép bài bản cho phù hợp với mỗi Phẩm Kinh cũng như tình huống pháp thoại Đức Phật tuyên giảng. Vì vậy sẽ không tránh khỏi cấu trúc ca từ bị “trắc”, gây khó khăn cho giới Nhạc Sĩ và Nghệ Sĩ tham gia thu âm sau này. Điều này, với tư cách là một soạn giả chuyển thể, rất mong anh em Nhạc sĩ, Nghệ Sĩ hiểu cho và hoan hỷ, để cùng nhau bảo đảm tính trung thực của tác phẩm.

                3). Album “Trường Ca Pháp Hoa” này, tác giả chuyển thể cố gắng tránh khuôn mẫu, lê thê, than vãn dễ gây cảm giác nhàm chán ; nên đã tìm mọi cách thể hiện mới mẻ, tách hằn từng Phẩm Kinh một vào trong một bài ca hoặc trong một phần riêng biệt. Sau này nếu có muốn tách ra ca lẻ cũng rất dễ dàng.

               4). Để làm được như thế, tác giả chuyển thể muốn dàn Tân Nhạc đóng vai trò quan trọng, chuyển và kết nối từng Phẩm trong album, bên cạnh dàn Cổ Nhạc. Nói theo phong cách nghề nghiệp là “Nhạc Màn”.

               Rất mong được sự hỗ trợ của tất cả.  

Năm 2010

Dương Kinh Thành    

———–

 

Nội dung 15 bài

CD Vọng Cổ 1 – Trường Ca Pháp Hoa

(Số 00 đến Số 15)

30 bài Trường Ca Pháp Hoa

 1. 01.      Ca ngợi Kinh Pháp Hoa 00 (Tác giả xin mở)
 2. 02.      Trường Ca Pháp Hoa 01 (Phẩm Tựa, thứ 1)
 3. 03.      Trường Ca Pháp Hoa 02 (Phẩm Phương Tiện, thứ 2)
 4. 04.      Trường Ca Pháp Hoa 03 (Phẩm Thí Dụ, thứ 3)
 5. 05.      Trường Ca Pháp Hoa 04 (Phẩm Tín Giải, thứ 4)
 6. 06.      Trường Ca Pháp Hoa 05 (Phẩm Dược Thảo Dụ, thứ 5)
 7. 07.      Trường Ca Pháp Hoa 06 (Phẩm Thọ Ký, thứ 6)
 8. 08.      Trường Ca Pháp Hoa 07 (Phẩm Hóa Thành Dụ, thứ 7)
 9. 09.      Trường Ca Pháp Hoa 08 (Phẩm Ngũ bá Đệ tử thọ ký, thứ8)
 10. 10.      Trường Ca Pháp Hoa 09 (Phẩm Thọ Học, Vô Học, thứ 9)
 11. 11.      Trường Ca Pháp Hoa 10 (Phẩm Pháp Sư, thứ 10)
 12. 12.      Trường Ca Pháp Hoa 11 (Phẩm Hiện Bảo Tháp, thứ 11)
 13. 13.      Trường Ca Pháp Hoa 12 (Phẩm Đề Bà Đạt Đa, thứ 12)
 14. 14.      Trường Ca Pháp Hoa 13 (Phẩm Trì, thứ 13)
 15. 15.      Trường Ca Pháp Hoa 14 (Phẩm An Lạc Hạnh, thứ 14)
 16. 16.      Trường Ca Pháp Hoa 15 (Phẩm Tùng Địa dõng xuất, thứ 15)
 17. 17.      Trường Ca Pháp Hoa 16 (Phẩm Như Lai thọ lượng, thứ 16)
 18. 18.      Trường Ca Pháp Hoa 17 (Phẩm Phân biệt Công đức, thứ 17)
 19. 19.      Trường Ca Pháp Hoa 18 (Phẩm Tùy Hỷ Công đức, thứ 18)
 20. 20.      Trường Ca Pháp Hoa 19 (Phẩm Pháp sư Công đức, thứ 19)
 21. 21.      Trường Ca Pháp Hoa 20 (Phẩm Thường bất khinh Bồ Tát, thứ 20)
 22. 22.      Trường Ca Pháp Hoa 21 (Phẩm Như Lai Thần Lực, thứ 21)
 23. 23.      Trường Ca Pháp Hoa 22 (Phẩm Chúc Lụy, thứ 22)
 24. 24.      Trường Ca Pháp Hoa 23 (Phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự, thứ 23)
 25. 25.      Trường Ca Pháp Hoa 24 (Phẩm Diệu Âm Bồ Tát, thứ 24)
 26. 26.      Trường Ca Pháp Hoa 25 (Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát, thứ 25)
 27. 27.      Trường Ca Pháp Hoa 26 (Phẩm Đà La Ni, thứ 26)
 28. 28.      Trường Ca Pháp Hoa 27 (Phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương Bổn Sự, thứ 27)
 29. 29.      Trường Ca Pháp Hoa 28 (Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát, thứ 28)
 30. 30.      Trường Ca Pháp Hoa 30 (Hồi hướng công đức – Tác giả xin kế)

————————

Link tải CD 1 : 

15 bài CD Vọng Cổ 1- Trường Ca Pháp Hoa ( .doc) : 

http://www.esnips.com/doc/46826616-a3cd-4201-a1ba-19d79d9f9f20/15-bai—CD-Vong-Co-1—Truong-Ca-Phap-Hoa

30 bài Trường Ca Pháp Hoa- TNT Mặc Giang( .doc):

http://www.esnips.com/doc/28ee8482-d344-4147-8ad5-fa33f79b776f/30-bai-Truong-Ca-Phap-Hoa—TNT-Mac-Giang

01a. http://www.esnips.com/doc/de1e2876-3efc-4f5e-840e-8024b62d730b/01a.Loigioithieu-CD1-VongCo-TruongCaPhapHoa

01b(00) http://www.esnips.com/doc/b1130a95-fe0c-46f6-a523-bec6a88d2b22/01b%2800%29.TruongCaPhapHoa-Xinmo

 

01.1 http://www.esnips.com/doc/9c91d5ab-de45-464c-b0f8-a987a918fec8/01-01.TruongCaPhapHoa-Pham1

01.2 http://www.esnips.com/doc/73241260-e0a2-46c2-a3a8-9d5f979e93a3/01-02.TruongCaPhapHoa-Pham2

01.3 http://www.esnips.com/doc/b654ea62-8a4c-4858-ad5a-7835a13b853b/01-03.TruongCaPhapHoa-Pham3

01.4 http://www.esnips.com/doc/0af7049d-c9b3-4e07-9305-d3133ad13b1e/01-04.TruongCaPhapHoa-Pham4

01.5 http://www.esnips.com/doc/65b1dd0a-e6e8-4f2f-bbfb-52dfe587d557/01-05.TruongCaPhapHoa-Pham5

01.6 http://www.esnips.com/doc/799599bf-85b1-4978-91ca-dcb1c342ac68/01-06.TruongCaPhapHoa-Pham6

01.7 http://www.esnips.com/doc/4e82789b-d0bf-4ce3-87a3-aa8b665a0279/01-07.TruongCaPhapHoa-Pham7

01.8 http://www.esnips.com/doc/22ad3ddb-39e2-41f3-a4b9-e61011c36a9d/01-08.TruongCaPhapHoa-Pham8

01.9 http://www.esnips.com/doc/1fbe1871-bfef-4ac6-ae43-ca3835bba328/01-09.TruongCaPhapHoa-Pham9

01.10 http://www.esnips.com/doc/10e56092-7be1-453a-881c-740d582b305f/01-10.TruongCaPhapHoa-Pham10

01.11 http://www.esnips.com/doc/bc052f69-4597-407c-8a38-716d6faf1f31/01-11.TruongCaPhapHoa-Pham11

01.12 http://www.esnips.com/doc/46514ce4-3f6b-40e3-a23d-a9debcf68c61/01-12.TruongCaPhapHoa-Pham12

01.13 http://www.esnips.com/doc/598147c2-9a4f-43c8-b7f8-f0dfdc27d6e8/01-13.TruongCaPhapHoa-Pham13

01.14 http://www.esnips.com/doc/f9c24625-683e-4a6a-9678-7c875ec6cfaf/01-14.TruongCaPhapHoa-Pham14

——

Link CD 2:

15 bai – CD Vong Co 2 – Truong Ca Phap Hoa (.doc)

http://www.esnips.com/doc/198904d0-c6d2-4963-a81f-656cc95dcd80/15-bai—CD-Vong-Co-2—Truong-Ca-Phap-Hoa

02a. Loigioithieu-CD2Vongco-TruongCaPhapHoa

http://www.esnips.com/doc/ed933289-ebbb-46d5-b77f-0ebcd19a2b25/02a.Loigioithieu-CD2Vongco-TruongCaPhapHoa

02.15 http://www.esnips.com/doc/b11d9afd-3203-4d73-94e9-914d6f3ac95e/02-15.TruongCaPhapHoa-Pham15

02.16 http://www.esnips.com/doc/c14ed1ed-7286-4a65-aadb-aa4d3514b814/02-16.TruongCaPhapHoa-Pham16

02.17 http://www.esnips.com/doc/8f7f0cbe-e1de-4edb-8ff2-fc742135f55a/02-17.TruongCaPhapHoa-Pham17

02.18 http://www.esnips.com/doc/4fca8667-8811-46a5-b83d-5d56250bf827/02-18.TruongCaPhapHoa-Pham18

02.19 http://www.esnips.com/doc/a20b9a7e-43c6-481d-a6cd-6d99b14534d4/02-19.TruongCaPhapHoa-Pham19

02.20 http://www.esnips.com/doc/dfe4f84d-65fa-4f25-a547-3215b8b6e50a/02-20.TruongCaPhapHoa-Pham20

02.21 http://www.esnips.com/doc/5a1bb6ce-681b-4052-ad06-4dcd2dd7a6f3/02-21.TruongCaPhapHoa-Pham21

02.22 http://www.esnips.com/doc/ca798cfb-9808-4f71-a0cd-ef22d493e866/02-22.TruongCaPhapHoa-Pham22

02.23 http://www.esnips.com/doc/75cd8030-02a3-4dc8-8e5b-e44f99197d76/02-23.TruongCaPhapHoa-Pham23

02.24 http://www.esnips.com/doc/035f9ed2-8eaa-4295-92c4-933ec68b8979/02-24.TruongCaPhapHoa-Pham24

02.25 http://www.esnips.com/doc/acaee825-b0f2-4d80-98ec-1f8cb131ce86/02-25.TruongCaPhapHoa-Pham25

02.26 http://www.esnips.com/doc/6260bf41-d37c-4026-bd66-d3457a5228d8/02-26.TruongCaPhapHoa-Pham26

02.27 http://www.esnips.com/doc/d6b14c88-6935-4cae-ab91-c12f42615003/02-27.TruongCaPhapHoa-Pham27

02.28 http://www.esnips.com/doc/af38286c-8cb3-43e6-aa0a-c375d8123a50/02-28.TruongCaPhapHoa-Pham28

02.b http://www.esnips.com/doc/92a767d9-ee56-4431-b761-75f5d52a3140/02b%2830%29.TruongCaPhapHoa-Hoihuong

Read Full Post »

Hoa sen tám cánh

Thơ Mặc Giang- NS Võ Mẫn- Hợp  Ca

Link nhạc: Hoa sen tam canh

 

Hoa Sen tám cánh em mang

Tâm như sáng tỏa trên đàng em đi

Nhìn đời ánh mắt từ bi

Nói năng ký xuất nghĩ suy tỏ tường

Hoa sen tám cánh em nương

Ba ngôi Tam Bảo pháp vương nhiệm mầu

Ngăn sông cách núi hố sâu

Mở lòng trắc ẩn, bắc cầu lại qua

Hoa sen tám cánh thiết tha

Em mang dấu ngọc vào nhà Như Lai

Gồm thâu quá khứ vị lại

Sống trong hiện tại hoa mai trỗ rồi

Cây xanh đâm ngọn thêm chồi

Hoa thơm thêm nhụy tô bồi tương lân

Hoa sen tám cánh ân cần

Thời thời khắc khắc chuyên tâm tu hành

Sen vàng sen trắng sen xanh

Liên Trì hải Hội vẫy cành thùy dương

Em mang đạo lý lên đường

Em mang chánh pháp yêu thương muôn loài

Du thuyền bát nhã ra khơi

Cứu người hoạn nạn độ đời trầm mê

Nhà xưa đã có lối về

Ba đường sáu nẻo mải mê lâu rồi

Hoa sen tám cánh em ơi

Ưu Đàm thơm ngát, mỉm cười trao tay

Đạo vàng sáng tỏ hơn ngày

Không còn đêm tối đọa đày trần lao

Em mang hoa ấy đi nào

Đóa hoa tự tánh nhập vào pháp thân

Em mang hoa ấy chuyên cần

Ngàn năm hiện hữu trăng rằm thiên thu.

Read Full Post »

Thơ Mặc Giang- NS Võ Tá Hân- Hợp Ca

Link nhạc: Gia Dinh Phat Tu Viet Nam

Gia Đình Phật Tử, tiến bước lên đường
Nương Đấng Nghiêm Từ, xây dựng tình thương
Bồi đắp tin yêu, chan hòa điệu sống
Màu Áo Lam hiền, tỏa ngát thơm hương

Gia Đình Phật Tử, dưới Ánh Đạo Vàng
Nương Bóng Cha Lành, cứu khổ trần gian
Đuốc tuệ từ bi, soi đường chỉ lối
Vì Đạo tiến lên, gian khó không màng

Gia Đình Phật Tử, tự độ cho mình
Hạnh nguyện lợi tha, độ tận chúng sinh
Không vị thân sơ, không vì bào ảnh
Như Áo Lam hiền, mây trắng trời xanh

Gia Đình Phật Tử, tiến bước lên đường
Đi khắp quê mình, đi khắp bốn phương
Không nơi khổ đau, không đâu tăm tối
Bát nhã cam lồ, chuyên chở thanh lương

Bi Trí Dũng làm đầu
Năm Hạnh nguyện thâm sâu
Tay trong tay dấn bước
Tim trong tim cơ cầu

Hoa Sen Trắng thanh cao
Dây Thân Ái vui nào
Chắp tay hoa Niệm Phật
Phụng hiến đời đẹp sao

Nơi nào cần ta tới
Nơi nào gọi ta đi
Rợp ánh đạo nhiệm mầu
Hòa thánh đức từ bi

Nhà nhà chứa chan sức sống
Người người thân thiện hòa vang
Lam ngoan, Lam hiền, thanh khiết
Tuổi trẻ của Đạo, Gia Đình Phật Tử Việt Nam

Read Full Post »

Thơ Mặc Giang- NS Kiều Tấn Minh- Hợp Ca

Link nhạc: Gia Dinh Phat Tu Viet Nam

Gia Đình Phật Tử, tiến bước lên đường
Nương Đấng Nghiêm Từ, xây dựng tình thương
Bồi đắp tin yêu, chan hòa điệu sống
Màu Áo Lam hiền, tỏa ngát thơm hương

Gia Đình Phật Tử, dưới Ánh Đạo Vàng
Nương Bóng Cha Lành, cứu khổ trần gian
Đuốc tuệ từ bi, soi đường chỉ lối
Vì Đạo tiến lên, gian khó không màng

Gia Đình Phật Tử, tự độ cho mình
Hạnh nguyện lợi tha, độ tận chúng sinh
Không vị thân sơ, không vì bào ảnh
Như Áo Lam hiền, mây trắng trời xanh

Gia Đình Phật Tử, tiến bước lên đường
Đi khắp quê mình, đi khắp bốn phương
Không nơi khổ đau, không đâu tăm tối
Bát nhã cam lồ, chuyên chở thanh lương

Bi Trí Dũng làm đầu
Năm Hạnh nguyện thâm sâu
Tay trong tay dấn bước
Tim trong tim cơ cầu

Hoa Sen Trắng thanh cao
Dây Thân Ái vui nào
Chắp tay hoa Niệm Phật
Phụng hiến đời đẹp sao

Nơi nào cần ta tới
Nơi nào gọi ta đi
Rợp ánh đạo nhiệm mầu
Hòa thánh đức từ bi

Nhà nhà chứa chan sức sống
Người người thân thiện hòa vang
Lam ngoan, Lam hiền, thanh khiết
Tuổi trẻ của Đạo, Gia Đình Phật Tử Việt Nam

Read Full Post »

Thơ Mặc Giang- NS Kiều Tan Minh- Hợp Ca

Link nhạc: Phat Giao VN Muon Nam

Phật Giáo Việt Nam, muôn năm muôn năm

Phật Giáo Việt Nam, muôn năm muôn năm

Hai ngàn năm trước, lịch sử huy hoàng

Hai ngàn năm sau, tiếp nối vinh quang

Cho đến muôn đời, rực rỡ vang vang

Phật Giáo Việt Nam, muôn năm muôn năm

Phật Giáo Việt Nam, muôn năm muôn năm

Trên cầu Phật đạo, giải thoát thượng hoằng

Dưới cứu Tam đồ, hạnh nguyện cưu mang

Không quản phong trần, không ngại gian nan

Phật Pháp Thân thường hằng bất biến

Chân Diệu Hữu huyền nhiệm vô cùng

Còn chúng sanh thì còn chuyển hóa

Đâu ngại gì vô thỉ vô chung

Mười phương Phật ba đời thường trụ

Dõi soi đường Tứ Thánh ta đi

Nước cành dương thời thời pháp nhủ

Người người nhuần Đạo lý Từ Bi

Phật Giáo Việt Nam, muôn năm muôn năm

Phật Giáo Việt Nam, muôn năm muôn năm

Chánh pháp xiển dương, rực Ánh Đạo Vàng

Chuông mõ trầm hùng, hòa vọng âm vang

Trên khắp nẻo đường, thành thị thôn trang

Phật Giáo Việt Nam, muôn năm muôn năm

Phật Giáo Việt Nam, muôn năm muôn năm

Trăng sáng thiên thu, tuyệt thế trăng rằm

Bóng tối tan dần, trên khắp trần gian

Chuyển hóa Ta Bà, thành cõi Lạc Bang

Phật Giáo Việt Nam, muôn năm muôn năm

Phật Giáo Việt Nam, muôn năm muôn năm

Phật Giáo Việt Nam, chân lý thường hoằng

Phật Giáo Việt Nam, châu sa pháp giới

Kế thế muôn đời, Phật Giáo Việt Nam.

Read Full Post »

Thơ Mặc Giang- NS Kiều Tấn Minh- Hợp ca

Link Nhạc:  Người con Đức Phật


Người người Phật Tử cùng nhau tinh tấn chuyên cần

Tam Vô Lậu Học thượng thừa diệu pháp hộ thân

Ngọn gió bát phong, không hề lay chuyển

Tam đồ bát nạn, giả huyễn phù vân

Người người Phật Tử cùng nhau tinh tấn tu hành

Ba nghiệp thanh tịnh, thong dong mây trắng trời xanh

Hát chứng đạo ca, thỏng tay vào chợ

Người con Đức Phật, tuyệt thế tinh anh

Người người Phật Tử, thành tâm noi Đấng Nghiêm Từ

Chánh pháp xiển dương, tùy duyên bất biến, hữu dư

Chúng sanh vô biên, hạnh nguyện vô tận

Hành Bồ Tát đạo, trùm khắp thái hư

Đây diệu lý chơn thường

Thắp đuốc tuệ tình thương

Soi mười phương tám hướng

Quy nhiếp Đạo Pháp Vương

Về dưới Ánh Đạo Vàng

Lìa quán trọ trần gian

Đi qua dòng không sắc

Ta Bà thành Lạc Bang

Người người Phật Tử, Như Lai tự tánh là nhà

Vào sinh ra tử, viên dung tự giác giác tha

Biển khổ trầm luân, du thuyền Bát Nhã

Quay đầu là bờ, bỉ ngạn không xa

Người người Phật Tử, người con Đức Phật nhiệm mầu

Thường Lạc Ngã Tịnh, từ nay, biển khổ còn đâu

Vô thỉ lặng thinh, vô chung biến mất

Tâm như vô trụ, Tâm thể minh châu.


Read Full Post »

Link nhạc: Tuoi tre Phat giao

 

Tuổi trẻ Phật Giáo, biết sống dấn thân

Không quản gian nguy, không ngại phong trần

Mỗi khó khăn, rèn hạnh tinh tấn

Mỗi não phiền, rèn đức từ bi

Tuổi trẻ Phật Giáo, biết sống vươn lên

Không quản hố sâu, không ngại thác ghềnh

Mỗi bại thành, rèn hạnh hỷ xả

Mỗi ngã nhân, rèn đức bao dung

Tuổi trẻ Phật Giáo, vì Đạo tiến lên

Ơn Phật cao siêu, ta nguyện đáp đền

Thương chúng sanh, sống đời phụng sự

Thương muôn loài, ta vẫy cành dương

Nhớ ngàn xưa,

Đức Thế Tôn, vì chúng sanh, quyết tìm chân lý

Thì ngàn sau,

Cõi trần gian, vì chúng sanh, ta quyết lên đường

Nhớ ngàn xưa,

Đức Thích Ca, vượt hoàng cung, quyết tìm ngôi báu

Thì ngàn sau,

Biển trầm luân, ta du thuyền Bát Nhã thanh lương

Tuổi trẻ Phật Giáo, bi trí dũng làm đầu

Tuổi trẻ Phật Giáo, hạnh nguyện lực thâm sâu

Tuổi trẻ Phật Giáo, tay trong tay thân ái

Tuổi trẻ Phật Giáo, tim trong tim chan hòa

Tuổi trẻ Phật Giáo, từ ái vị tha

Cứu thế độ nhân, anh em một nhà

Chúng sanh an vui, sống đời thiện mỹ

Chúng sanh thái bình, ta hát đạo ca

Tuổi trẻ Phật Giáo, cứu lấy nhân gian

Không nơi khổ đau, không chốn lầm than

Chánh pháp xiển dương, duy tuệ thị nghiệp

Bốn biển năm châu, rực Ánh Đạo Vàng

Read Full Post »

Lời Mặc Giang- Phổ nhạc Quang Nhã- Nghệ sĩ Công Nghĩa

Link nhạc: Quan Âm Thị Kính( Ca cổ)

Link download: Ca cổ Quan Âm Thị Kính

 

Rời nhà trường thân yêu

Xếp bỏ bao khung trời ước mơ

Tìm vui nơi mõ chuông am thiền

Quên đi cuộc đời trăm ngàn vị đắng

Vượt đèo tìm lên chốn xa

Với khát khao xa vòng trầm luân

Rời cuộc đời bán mua lợi danh

Bình Phước nơi thầy, thấy lòng thảnh thơi bình yên

Nghiệp trần còn đeo mang

Muốn thoát không xóa tan

Bao trái ngang đưa vào

Loài người thương đau, biết tính ra làm sao

Nghe thấy từ xa

Tiếng trẻ thơ lặng đau buốt lòng

Sao nỡ đành ngồi yên đứng nhìn

 

 

Quyết chí dưỡng nuôi đứa trẻ khờ

Từ bi nhân ái mênh mông, tâm thầy bao la

Dưới nơi mái chùa bao tình thương yêu

Ước mong một ngày em được thành nhân

….Và lớn khôn

 

 

Tiếng khóc trẻ thơ vang vọng dưới đêm khuya làm cho thầy đau nhói

Tâm can thầy như bừng lửa cháy, muốn san sẻ cùng em một đứa trẻ thơ có số phận thiệt … thòi

Không mẹ không cha đơn độc giữa dòng đời

Thầy lại đun nước sôi pha thêm sữa

Châm dầu thêm để thức trắng cùng em

Tiếng hát ru ơ à cho giấc ngủ hồn nhiên

Em đã ngủ say trong giấc mộng thần tiên êm ả

Mỗi cái giật mình em lại khóc oa oa

Thầy cũng trào tuôn đôi dòng lệ đổ

 

Năm tháng cứ dần qua, mẹ cha em (bỏ chữ cũng) chẳng thấy

Chỉ thấy có cuồng phong sóng gió bão bùng

Kìa miệng thị phi mai mỉa chê cười

Rồi tỉnh rồi thành mỗi ban ngành từ dân tới huyện

Cũng đem chuyện của thầy mổ sẻ từng tý từng ly

Cắn răng mà vẫn ngậm cười cam chấp nhận sầu bi

Thầy so sánh mình như bà Thị Kính

Nhưng bà vẫn diễm phúc hơn thầy nhờ giới tính

Có nỗi khổ nào bằng cảnh gà trống nuôi con

 

Thời gian trôi, cùng nhau chia sớt

Cay đắng gian lao, ngôi chùa mến yêu làm sao

Nhân cách thanh cao, con người trong sáng nghĩa nhân rạng ngời

Thầy cam tâm với tiếng đời khinh khi

Chỉ ước mong nuôi hài nhi

Năm tháng dài tĩnh tâm sống cửa … từ bi

 

Bú mớm dỗ dành hát ru thay tã

Còn khó khăn hơn vượt núi băng …đèo

Khi em biết đi, thầy sung sướng vô cùng

Ngày em biết nói, thì thầy ngập tràn hạnh phúc
Như đã đắp thành chứng ngộ
cõi chơn tu

Đã qua rồi ngõ tối âm u

Chân lý của ngàn thu muôn đời nào bôi xóa

Phật pháp muốn thành công nên trải mình vào sương gió

Lòng đố kỵ của thế gian là thử thách cho thầy

 

Năm tháng trôi qua dần

Không lãng quên thâm tình

Bao nỗi lòng ăn năn

Tìm về chùa năm xưa

Xin đứa con dại khờ

Mà bấy lâu bỏ rơi không nhìn

Nghe xót xa tim thầy

Vì từ lâu mến thương hài nhi

Dù không phải công sanh thành

Lòng tơ vương đến nay cam lìa xa

 

Thầy từ mẫn trao tay mẹ cha em bé

Như đã xóa tan cay đắng bao ngày

Chuyện ngày xưa có Quan Âm Thị Kính

Thì ngày nay có Thị Kính Quan Âm

Tôi xin hát bản trường ca hợp tấu

Bài người thầy Thị Kính ở Việt Nam.

Read Full Post »

Link nhac: Quan Am Thi Kinh 1

Link nhac: Quan Am Thi Kinh 2

Sheet nhac: Sheet Quan Am Thi Kinh

Thơ Mặc  Giang-  NS Kieu Tan Minh- CS Hieu Nhi

Quán Âm Thị Kính Việt Nam 1


Đêm khuya lạnh giữa núi rừng Bình Phước
Tiếng con ai sao khóc trước cổng chùa
Già Lam nghèo xuyên vách lá đong đưa
Tiếng trẻ khóc từng hồi khua thét gió

Thầy Chiếu Pháp cầm đèn dầu nho nhỏ
Cùng vài Chú Điệu, cất bước ra soi
Không bóng dáng ai, sao lạ hỡ trời
Chỉ thấy em bé, trùm khăn khóc ré

Hình như mới sinh, em còn nhỏ quá
Hai mắt nhắm nghiền, da thịt đỏ au
Sao lạ thế nầy, cha mẹ em đâu
Không lẽ ở dưới chui lên, hay trên trời rớt xuống

Rừng núi hoang vu, chùa quê thanh vắng
Nợ phong trần sao lại nặng duyên vương
Em bé ơi, ôi giấc mộng nghê thường
Thầy đành phải cưu mang ru giấc điệp

Đêm đầu tiên Thầy không sao ngủ được
Tiếng trẻ thơ khát sữa khóc oa oa
Đun nước sôi, pha sữa hộp, chứ biết sao bây giờ
Bàn tay Thầy sần sùi không đủ ấm

Ru bé ngủ, cất tiếng à ơ vịt rống
Nghe sao mà trầm bỗng giống tiếng tụng kinh
Em bé nghe, hình như không phải tiếng của mẹ, giật mình
Thầy chẳng biết bế bồng ra sao, nhìn em mà ứa nước mắt

Bản thân Thầy mở ra một khúc ngoặt
Khúc ngoặt hai năm, trải qua biết mấy khúc ngoèo
Ngoèo như núi rừng, hoang vắng cheo leo
Ngoặt như đồi dốc, Thầy âm thầm gánh chịu

Rừng khuya hỡi, có nghe không tiếng núi
Trăng sao ơi, le lói chi khung trời
Lòng dạ Thầy heo hút đỉnh chơi vơi
Là đàn ông, mà phải thành Thị Kính

Nhân gian có câu :
Người tính không bằng trời tính
Thị Kính xưa có pháp danh Kỉnh Tâm
Tên của Thầy lại là tên Minh Tâm
Hiệu của Thầy lại còn mang Chiếu Pháp

Quê ở Vĩnh Long, lại lên Bình Phước
Xây dựng chùa, đặt danh hiệu Thanh Tâm
Núi rừng khuya, vằng vặc ánh trăng rằm
Sáng và tròn đầy hơn trăng mười sáu

Nhớ chuyện xưa, có Quán Âm Thị Kính
Thì chuyện nay, cũng có Thị Kính Quán Âm
Không phải chuyện của người, mà là chuyện của Việt Nam
Ta ca hát đi khắp cùng nhân thế.


Quán Âm Thị Kính Việt Nam 2

Thầy Chiếu Pháp sớm hồi đầu, quy y cửa Phật
Mộng thư sinh, xin trả lại sân trường
Ba năm đại học, bụi phấn không vương
Khoác áo nâu sồng, tương chao dưa muối

Tỉnh Vĩnh Long của Miền Nam bạt ngàn ruộng lúa
Sợ chim ngàn lỡ gãy cánh sa chân
Nên Thầy tìm lên tận gió núi mưa rừng
Đèo heo hút giữa hoang vu Bình Phưóc

Trên dưới mười năm, bần hàn đạm bạc
Kiến tạo ngôi chùa, tên tự Thanh Tâm
Thầy trò trong lành, như tiếng chuông ngân
Nhưng bổng một hôm, đất bằng dậy sóng

Vào giữa đêm khuya, núi rừng hoang vắng
Có tiếng khóc gào, như tiếng bé thơ
Tiếng khóc ngoài cổng, theo gió bay vô
Xuyên kẽ lá vách chùa che sao nổi

Thầy Trò thắp đèn, lần mò ra cổng
Tiếng khóc trẻ thơ càng rõ ràng hơn
Con của nhà ai, khóc giữa đêm hôm
Cha mẹ em đâu, mà em nằm ngo ngoe đỏ hỏn

Thầy Trò cùng kêu, mà chẳng nghe ai lên tiếng
Duyên nghiệp thế này, biết đành đoạn sao cam
Thầy không nói không rằng, đưa hai tay bồng em lên
Đem vào phòng, châm thêm dầu, thức trắng

Cứ một hai tiếng, em cục cựa, khóc rống
Thầy lại đun nước sôi, pha thêm sữa cho em
Em oe oe, rồi nhắm mắt ngủ yên
Thầy ngồi đó, tâm can như lửa cháy

Ngày lại ngày qua, cha mẹ em đâu không có thấy
Tháng lần năm lựa, bão bùng sóng gió thị phi
Nghiệp cảnh nghiệp duyên, tột đỉnh tư nghì
Ập phủ lên Thầy, như Núi Bà Đen, cuối Trường Sơn hùng vĩ

Rồi Tỉnh, rồi Huyện, mọi Ban Ngành, đem ra cân ký
Rồi dân, rồi quân, ai cũng mổ xẻ tường tận li ti
Ngậm miệng cũng mắc quai, còn há miệng, biết nói năng gì
Thầy cam phận, cam lòng, mang thân Thị Kính

Thị Kính xưa, vẫn diễm phúc hơn Thầy, nhờ giới tính
Còn Thầy thì, mang cái kiếp đàn ông
Khổ gì hơn, bằng cảnh gà trống nuôi con
Hai vai rộng, nhiều khi thua đôi cánh nhỏ

Chỉ bú, mớm, dỗ dành, hát ru, thay tả
Mà khó lòng hơn vượt núi băng đèo
Năm ba tháng đầu, ghềnh đá đẳng đeo
Đành chấp nhận như ba hồi kinh dị

Ngày tháng dần qua, em dần hơi lớn
Khi em biết đi, Thầy sung sướng quá đi thôi
Khi em biết nói những tiếng bập bẹ đầu đời
Thầy diễm phúc như đường tu chứng ngộ

Bởi thuyền khổ ải đã vượt qua biển khổ
Bởi bây giờ, em cười, em khóc, còn biết tại sao
Chứ trước đây, dù Thầy biết Bắc Đẩu, Nam Tào
Nhưng em bé khóc cười, Thầy không sao hiểu nổi

Gần hai năm sau, cha mẹ của em, lương tâm mòn mỏi
Không có nỗi đau nào, bằng nỗi đau cắn rứt lương tâm
Nên cha mẹ chân thành sám hối ăn năn
Xin nhận lại đứa con là da là thịt

Thầy từ mẫn nhưng nghe lòng xa xót
Công sinh công dưỡng cũng lắm tơ vương
Nhưng Thầy chỉ mang tạm một đoạn trường
Cuộc đày ải trả cho người nhân thế

Câu chuyện thời xưa, có Quán Âm Thị Kính
Câu chuyện thời nay, có Thị Kính Quán Âm
Trời xanh xanh, mà cây lá cũng xanh xanh
Trăng sáng tỏ trăng rằm, trăng thanh trăng mười sáu

Tôi xin hát bản trường ca hợp tấu
Chuyện Quán Âm Thị Kính của Việt Nam
Truyền cho nhau và đi khắp nhân gian
Việt Nam ta, cũng có những con người siêu xuất.

Read Full Post »

Older Posts »