Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

  Kính gởi tặng thi sĩ PPS “Cuộc sống xưa nay” và đồng thời cũng nhờ nó

      thay cho lời cám ơn đến với tác-giả, một bài thơ rất hay và nhiều ý-nghĩa.

          Kính chúc thi-sĩ luôn được an bình.

          Thân kính.

          Hải An.

Link download: Cuộc sống xưa nay

Read Full Post »

Trường Ca Pháp Hoa

TNT Mặc Giang soạn, tháng 11-2009

  thnhattan@yahoo.com.au

Nhạc sĩ Dương Kinh Thành chuyển thể ra Vọng Cổ, năm 2010.

——————–

Lời tự thuật của tác giả

Chắp tay đê đầu đảnh lễ Đức Từ Phụ Bổn Sư,

Bản thân con, TNT Mặc Giang, tâm lực yếu hèn, đức mỏng tội dày, lại dân giả quê mùa, học ít hiểu nông, lời nói thô thiển, chữ nghĩa hẹn hẹp. Bộ Kinh Pháp Hoa, vua của các Kinh, con đã từng trì tụng mấy chục năm trường, chỉ trì và tụng chứ hiểu, nhận, ngộ chẳng khác nào như giọt sương khô rơi trên rừng cây núi thẳm.

Do đó, về chiều rộng, chiều sâu, sự uyên áo, liễu triệt và có tính toàn bộ, con không dám lạm bàn mà chỉ xin mạo muội nhận, nhìn yếu chỉ, yếu nghĩa tâm đắc của từng phẩm, với giọt sương kia chân thành chuyển tải thật cô đọng qua biến thể thi ca, và có ý muốn nhờ phương tiện văn mỹ nghệ để phổ cập cho những ai hữu duyên hữu ngộ.

Nếu không tột, không siêu, chẳng qua là thiếu học, hiểu cạn, chưa thấm, chưa chín, tự nguyện tô bồi thêm. Thành tâm đảnh lễ Đức Từ Tôn từ bi lượng thứ.

Tất cả, xuất phát bằng tấm lòng thành, sự tận tụy của bản thân, nhằm góp phần xiển dương chánh pháp. Tuyệt nhiên không vì bào ảnh ngã nhân danh lợi.

Kính mong những ai nhìn thấy bản văn này, xin hoan hỷ cảm nhận với ý hướng trên.

Trân trọng,

Tịch liêu, tháng 11-2009

TNT Mặc Giang

 

LỜI NGỎ CỦA TÁC GIẢ CHUYỂN THỂ

                      1). Trước hết, tôi hoan hỷ chọn tựa đề cho album cổ nhạc này là “TRƯỜNG CA PHÁP HOA” như bản tựa của nhà thơ Mặc Giang. Tuy “Trường Ca” theo khái niệm văn học có phần khác biệt với “Trường Ca” của nghệ thuật biểu diễn, và thay vì phải gọi là “Liên Ca Diễn Khúc” phù hợp hơn, tôi chọn “Trường Ca” là để dung hòa hai khái niệm cũng như trước nhất giữ vẹn nguyên danh xưng ban đầu của nhà Thơ Mặc Giang.

                 2). Quá trình chuyển thể những tác phẩm tương tự có những khó khăn nhất định. Thí dụ phải cố gắng đến mức có thể, giữ nguyên ý tứ văn phong của nhà thơ, tránh diễn đạt theo chủ quan cũng như khả năng của người chuyển thể. Bên cạnh đó, còn phải tìm tòi và vận dụng cách lồng ghép bài bản cho phù hợp với mỗi Phẩm Kinh cũng như tình huống pháp thoại Đức Phật tuyên giảng. Vì vậy sẽ không tránh khỏi cấu trúc ca từ bị “trắc”, gây khó khăn cho giới Nhạc Sĩ và Nghệ Sĩ tham gia thu âm sau này. Điều này, với tư cách là một soạn giả chuyển thể, rất mong anh em Nhạc sĩ, Nghệ Sĩ hiểu cho và hoan hỷ, để cùng nhau bảo đảm tính trung thực của tác phẩm.

                3). Album “Trường Ca Pháp Hoa” này, tác giả chuyển thể cố gắng tránh khuôn mẫu, lê thê, than vãn dễ gây cảm giác nhàm chán ; nên đã tìm mọi cách thể hiện mới mẻ, tách hằn từng Phẩm Kinh một vào trong một bài ca hoặc trong một phần riêng biệt. Sau này nếu có muốn tách ra ca lẻ cũng rất dễ dàng.

               4). Để làm được như thế, tác giả chuyển thể muốn dàn Tân Nhạc đóng vai trò quan trọng, chuyển và kết nối từng Phẩm trong album, bên cạnh dàn Cổ Nhạc. Nói theo phong cách nghề nghiệp là “Nhạc Màn”.

               Rất mong được sự hỗ trợ của tất cả.  

Năm 2010

Dương Kinh Thành    

———–

 

Nội dung 15 bài

CD Vọng Cổ 1 – Trường Ca Pháp Hoa

(Số 00 đến Số 15)

30 bài Trường Ca Pháp Hoa

 1. 01.      Ca ngợi Kinh Pháp Hoa 00 (Tác giả xin mở)
 2. 02.      Trường Ca Pháp Hoa 01 (Phẩm Tựa, thứ 1)
 3. 03.      Trường Ca Pháp Hoa 02 (Phẩm Phương Tiện, thứ 2)
 4. 04.      Trường Ca Pháp Hoa 03 (Phẩm Thí Dụ, thứ 3)
 5. 05.      Trường Ca Pháp Hoa 04 (Phẩm Tín Giải, thứ 4)
 6. 06.      Trường Ca Pháp Hoa 05 (Phẩm Dược Thảo Dụ, thứ 5)
 7. 07.      Trường Ca Pháp Hoa 06 (Phẩm Thọ Ký, thứ 6)
 8. 08.      Trường Ca Pháp Hoa 07 (Phẩm Hóa Thành Dụ, thứ 7)
 9. 09.      Trường Ca Pháp Hoa 08 (Phẩm Ngũ bá Đệ tử thọ ký, thứ8)
 10. 10.      Trường Ca Pháp Hoa 09 (Phẩm Thọ Học, Vô Học, thứ 9)
 11. 11.      Trường Ca Pháp Hoa 10 (Phẩm Pháp Sư, thứ 10)
 12. 12.      Trường Ca Pháp Hoa 11 (Phẩm Hiện Bảo Tháp, thứ 11)
 13. 13.      Trường Ca Pháp Hoa 12 (Phẩm Đề Bà Đạt Đa, thứ 12)
 14. 14.      Trường Ca Pháp Hoa 13 (Phẩm Trì, thứ 13)
 15. 15.      Trường Ca Pháp Hoa 14 (Phẩm An Lạc Hạnh, thứ 14)
 16. 16.      Trường Ca Pháp Hoa 15 (Phẩm Tùng Địa dõng xuất, thứ 15)
 17. 17.      Trường Ca Pháp Hoa 16 (Phẩm Như Lai thọ lượng, thứ 16)
 18. 18.      Trường Ca Pháp Hoa 17 (Phẩm Phân biệt Công đức, thứ 17)
 19. 19.      Trường Ca Pháp Hoa 18 (Phẩm Tùy Hỷ Công đức, thứ 18)
 20. 20.      Trường Ca Pháp Hoa 19 (Phẩm Pháp sư Công đức, thứ 19)
 21. 21.      Trường Ca Pháp Hoa 20 (Phẩm Thường bất khinh Bồ Tát, thứ 20)
 22. 22.      Trường Ca Pháp Hoa 21 (Phẩm Như Lai Thần Lực, thứ 21)
 23. 23.      Trường Ca Pháp Hoa 22 (Phẩm Chúc Lụy, thứ 22)
 24. 24.      Trường Ca Pháp Hoa 23 (Phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự, thứ 23)
 25. 25.      Trường Ca Pháp Hoa 24 (Phẩm Diệu Âm Bồ Tát, thứ 24)
 26. 26.      Trường Ca Pháp Hoa 25 (Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát, thứ 25)
 27. 27.      Trường Ca Pháp Hoa 26 (Phẩm Đà La Ni, thứ 26)
 28. 28.      Trường Ca Pháp Hoa 27 (Phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương Bổn Sự, thứ 27)
 29. 29.      Trường Ca Pháp Hoa 28 (Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát, thứ 28)
 30. 30.      Trường Ca Pháp Hoa 30 (Hồi hướng công đức – Tác giả xin kế)

————————

Link tải CD 1 : 

15 bài CD Vọng Cổ 1- Trường Ca Pháp Hoa ( .doc) : 

http://www.esnips.com/doc/46826616-a3cd-4201-a1ba-19d79d9f9f20/15-bai—CD-Vong-Co-1—Truong-Ca-Phap-Hoa

30 bài Trường Ca Pháp Hoa- TNT Mặc Giang( .doc):

http://www.esnips.com/doc/28ee8482-d344-4147-8ad5-fa33f79b776f/30-bai-Truong-Ca-Phap-Hoa—TNT-Mac-Giang

01a. http://www.esnips.com/doc/de1e2876-3efc-4f5e-840e-8024b62d730b/01a.Loigioithieu-CD1-VongCo-TruongCaPhapHoa

01b(00) http://www.esnips.com/doc/b1130a95-fe0c-46f6-a523-bec6a88d2b22/01b%2800%29.TruongCaPhapHoa-Xinmo

 

01.1 http://www.esnips.com/doc/9c91d5ab-de45-464c-b0f8-a987a918fec8/01-01.TruongCaPhapHoa-Pham1

01.2 http://www.esnips.com/doc/73241260-e0a2-46c2-a3a8-9d5f979e93a3/01-02.TruongCaPhapHoa-Pham2

01.3 http://www.esnips.com/doc/b654ea62-8a4c-4858-ad5a-7835a13b853b/01-03.TruongCaPhapHoa-Pham3

01.4 http://www.esnips.com/doc/0af7049d-c9b3-4e07-9305-d3133ad13b1e/01-04.TruongCaPhapHoa-Pham4

01.5 http://www.esnips.com/doc/65b1dd0a-e6e8-4f2f-bbfb-52dfe587d557/01-05.TruongCaPhapHoa-Pham5

01.6 http://www.esnips.com/doc/799599bf-85b1-4978-91ca-dcb1c342ac68/01-06.TruongCaPhapHoa-Pham6

01.7 http://www.esnips.com/doc/4e82789b-d0bf-4ce3-87a3-aa8b665a0279/01-07.TruongCaPhapHoa-Pham7

01.8 http://www.esnips.com/doc/22ad3ddb-39e2-41f3-a4b9-e61011c36a9d/01-08.TruongCaPhapHoa-Pham8

01.9 http://www.esnips.com/doc/1fbe1871-bfef-4ac6-ae43-ca3835bba328/01-09.TruongCaPhapHoa-Pham9

01.10 http://www.esnips.com/doc/10e56092-7be1-453a-881c-740d582b305f/01-10.TruongCaPhapHoa-Pham10

01.11 http://www.esnips.com/doc/bc052f69-4597-407c-8a38-716d6faf1f31/01-11.TruongCaPhapHoa-Pham11

01.12 http://www.esnips.com/doc/46514ce4-3f6b-40e3-a23d-a9debcf68c61/01-12.TruongCaPhapHoa-Pham12

01.13 http://www.esnips.com/doc/598147c2-9a4f-43c8-b7f8-f0dfdc27d6e8/01-13.TruongCaPhapHoa-Pham13

01.14 http://www.esnips.com/doc/f9c24625-683e-4a6a-9678-7c875ec6cfaf/01-14.TruongCaPhapHoa-Pham14

——

Link CD 2:

15 bai – CD Vong Co 2 – Truong Ca Phap Hoa (.doc)

http://www.esnips.com/doc/198904d0-c6d2-4963-a81f-656cc95dcd80/15-bai—CD-Vong-Co-2—Truong-Ca-Phap-Hoa

02a. Loigioithieu-CD2Vongco-TruongCaPhapHoa

http://www.esnips.com/doc/ed933289-ebbb-46d5-b77f-0ebcd19a2b25/02a.Loigioithieu-CD2Vongco-TruongCaPhapHoa

02.15 http://www.esnips.com/doc/b11d9afd-3203-4d73-94e9-914d6f3ac95e/02-15.TruongCaPhapHoa-Pham15

02.16 http://www.esnips.com/doc/c14ed1ed-7286-4a65-aadb-aa4d3514b814/02-16.TruongCaPhapHoa-Pham16

02.17 http://www.esnips.com/doc/8f7f0cbe-e1de-4edb-8ff2-fc742135f55a/02-17.TruongCaPhapHoa-Pham17

02.18 http://www.esnips.com/doc/4fca8667-8811-46a5-b83d-5d56250bf827/02-18.TruongCaPhapHoa-Pham18

02.19 http://www.esnips.com/doc/a20b9a7e-43c6-481d-a6cd-6d99b14534d4/02-19.TruongCaPhapHoa-Pham19

02.20 http://www.esnips.com/doc/dfe4f84d-65fa-4f25-a547-3215b8b6e50a/02-20.TruongCaPhapHoa-Pham20

02.21 http://www.esnips.com/doc/5a1bb6ce-681b-4052-ad06-4dcd2dd7a6f3/02-21.TruongCaPhapHoa-Pham21

02.22 http://www.esnips.com/doc/ca798cfb-9808-4f71-a0cd-ef22d493e866/02-22.TruongCaPhapHoa-Pham22

02.23 http://www.esnips.com/doc/75cd8030-02a3-4dc8-8e5b-e44f99197d76/02-23.TruongCaPhapHoa-Pham23

02.24 http://www.esnips.com/doc/035f9ed2-8eaa-4295-92c4-933ec68b8979/02-24.TruongCaPhapHoa-Pham24

02.25 http://www.esnips.com/doc/acaee825-b0f2-4d80-98ec-1f8cb131ce86/02-25.TruongCaPhapHoa-Pham25

02.26 http://www.esnips.com/doc/6260bf41-d37c-4026-bd66-d3457a5228d8/02-26.TruongCaPhapHoa-Pham26

02.27 http://www.esnips.com/doc/d6b14c88-6935-4cae-ab91-c12f42615003/02-27.TruongCaPhapHoa-Pham27

02.28 http://www.esnips.com/doc/af38286c-8cb3-43e6-aa0a-c375d8123a50/02-28.TruongCaPhapHoa-Pham28

02.b http://www.esnips.com/doc/92a767d9-ee56-4431-b761-75f5d52a3140/02b%2830%29.TruongCaPhapHoa-Hoihuong

Read Full Post »

Hoa sen tám cánh

Thơ Mặc Giang- NS Võ Mẫn- Hợp  Ca

Link nhạc: Hoa sen tam canh

 

Hoa Sen tám cánh em mang

Tâm như sáng tỏa trên đàng em đi

Nhìn đời ánh mắt từ bi

Nói năng ký xuất nghĩ suy tỏ tường

Hoa sen tám cánh em nương

Ba ngôi Tam Bảo pháp vương nhiệm mầu

Ngăn sông cách núi hố sâu

Mở lòng trắc ẩn, bắc cầu lại qua

Hoa sen tám cánh thiết tha

Em mang dấu ngọc vào nhà Như Lai

Gồm thâu quá khứ vị lại

Sống trong hiện tại hoa mai trỗ rồi

Cây xanh đâm ngọn thêm chồi

Hoa thơm thêm nhụy tô bồi tương lân

Hoa sen tám cánh ân cần

Thời thời khắc khắc chuyên tâm tu hành

Sen vàng sen trắng sen xanh

Liên Trì hải Hội vẫy cành thùy dương

Em mang đạo lý lên đường

Em mang chánh pháp yêu thương muôn loài

Du thuyền bát nhã ra khơi

Cứu người hoạn nạn độ đời trầm mê

Nhà xưa đã có lối về

Ba đường sáu nẻo mải mê lâu rồi

Hoa sen tám cánh em ơi

Ưu Đàm thơm ngát, mỉm cười trao tay

Đạo vàng sáng tỏ hơn ngày

Không còn đêm tối đọa đày trần lao

Em mang hoa ấy đi nào

Đóa hoa tự tánh nhập vào pháp thân

Em mang hoa ấy chuyên cần

Ngàn năm hiện hữu trăng rằm thiên thu.

Read Full Post »

Thơ Mặc Giang- NS Võ Tá Hân- Hợp Ca

Link nhạc: Gia Dinh Phat Tu Viet Nam

Gia Đình Phật Tử, tiến bước lên đường
Nương Đấng Nghiêm Từ, xây dựng tình thương
Bồi đắp tin yêu, chan hòa điệu sống
Màu Áo Lam hiền, tỏa ngát thơm hương

Gia Đình Phật Tử, dưới Ánh Đạo Vàng
Nương Bóng Cha Lành, cứu khổ trần gian
Đuốc tuệ từ bi, soi đường chỉ lối
Vì Đạo tiến lên, gian khó không màng

Gia Đình Phật Tử, tự độ cho mình
Hạnh nguyện lợi tha, độ tận chúng sinh
Không vị thân sơ, không vì bào ảnh
Như Áo Lam hiền, mây trắng trời xanh

Gia Đình Phật Tử, tiến bước lên đường
Đi khắp quê mình, đi khắp bốn phương
Không nơi khổ đau, không đâu tăm tối
Bát nhã cam lồ, chuyên chở thanh lương

Bi Trí Dũng làm đầu
Năm Hạnh nguyện thâm sâu
Tay trong tay dấn bước
Tim trong tim cơ cầu

Hoa Sen Trắng thanh cao
Dây Thân Ái vui nào
Chắp tay hoa Niệm Phật
Phụng hiến đời đẹp sao

Nơi nào cần ta tới
Nơi nào gọi ta đi
Rợp ánh đạo nhiệm mầu
Hòa thánh đức từ bi

Nhà nhà chứa chan sức sống
Người người thân thiện hòa vang
Lam ngoan, Lam hiền, thanh khiết
Tuổi trẻ của Đạo, Gia Đình Phật Tử Việt Nam

Read Full Post »

Thơ Mặc Giang- NS Kiều Tấn Minh- Hợp Ca

Link nhạc: Gia Dinh Phat Tu Viet Nam

Gia Đình Phật Tử, tiến bước lên đường
Nương Đấng Nghiêm Từ, xây dựng tình thương
Bồi đắp tin yêu, chan hòa điệu sống
Màu Áo Lam hiền, tỏa ngát thơm hương

Gia Đình Phật Tử, dưới Ánh Đạo Vàng
Nương Bóng Cha Lành, cứu khổ trần gian
Đuốc tuệ từ bi, soi đường chỉ lối
Vì Đạo tiến lên, gian khó không màng

Gia Đình Phật Tử, tự độ cho mình
Hạnh nguyện lợi tha, độ tận chúng sinh
Không vị thân sơ, không vì bào ảnh
Như Áo Lam hiền, mây trắng trời xanh

Gia Đình Phật Tử, tiến bước lên đường
Đi khắp quê mình, đi khắp bốn phương
Không nơi khổ đau, không đâu tăm tối
Bát nhã cam lồ, chuyên chở thanh lương

Bi Trí Dũng làm đầu
Năm Hạnh nguyện thâm sâu
Tay trong tay dấn bước
Tim trong tim cơ cầu

Hoa Sen Trắng thanh cao
Dây Thân Ái vui nào
Chắp tay hoa Niệm Phật
Phụng hiến đời đẹp sao

Nơi nào cần ta tới
Nơi nào gọi ta đi
Rợp ánh đạo nhiệm mầu
Hòa thánh đức từ bi

Nhà nhà chứa chan sức sống
Người người thân thiện hòa vang
Lam ngoan, Lam hiền, thanh khiết
Tuổi trẻ của Đạo, Gia Đình Phật Tử Việt Nam

Read Full Post »

Thơ Mặc Giang- NS Kiều Tan Minh- Hợp Ca

Link nhạc: Phat Giao VN Muon Nam

Phật Giáo Việt Nam, muôn năm muôn năm

Phật Giáo Việt Nam, muôn năm muôn năm

Hai ngàn năm trước, lịch sử huy hoàng

Hai ngàn năm sau, tiếp nối vinh quang

Cho đến muôn đời, rực rỡ vang vang

Phật Giáo Việt Nam, muôn năm muôn năm

Phật Giáo Việt Nam, muôn năm muôn năm

Trên cầu Phật đạo, giải thoát thượng hoằng

Dưới cứu Tam đồ, hạnh nguyện cưu mang

Không quản phong trần, không ngại gian nan

Phật Pháp Thân thường hằng bất biến

Chân Diệu Hữu huyền nhiệm vô cùng

Còn chúng sanh thì còn chuyển hóa

Đâu ngại gì vô thỉ vô chung

Mười phương Phật ba đời thường trụ

Dõi soi đường Tứ Thánh ta đi

Nước cành dương thời thời pháp nhủ

Người người nhuần Đạo lý Từ Bi

Phật Giáo Việt Nam, muôn năm muôn năm

Phật Giáo Việt Nam, muôn năm muôn năm

Chánh pháp xiển dương, rực Ánh Đạo Vàng

Chuông mõ trầm hùng, hòa vọng âm vang

Trên khắp nẻo đường, thành thị thôn trang

Phật Giáo Việt Nam, muôn năm muôn năm

Phật Giáo Việt Nam, muôn năm muôn năm

Trăng sáng thiên thu, tuyệt thế trăng rằm

Bóng tối tan dần, trên khắp trần gian

Chuyển hóa Ta Bà, thành cõi Lạc Bang

Phật Giáo Việt Nam, muôn năm muôn năm

Phật Giáo Việt Nam, muôn năm muôn năm

Phật Giáo Việt Nam, chân lý thường hoằng

Phật Giáo Việt Nam, châu sa pháp giới

Kế thế muôn đời, Phật Giáo Việt Nam.

Read Full Post »

Thơ Mặc Giang- NS Kiều Tấn Minh- Hợp ca

Link Nhạc:  Người con Đức Phật


Người người Phật Tử cùng nhau tinh tấn chuyên cần

Tam Vô Lậu Học thượng thừa diệu pháp hộ thân

Ngọn gió bát phong, không hề lay chuyển

Tam đồ bát nạn, giả huyễn phù vân

Người người Phật Tử cùng nhau tinh tấn tu hành

Ba nghiệp thanh tịnh, thong dong mây trắng trời xanh

Hát chứng đạo ca, thỏng tay vào chợ

Người con Đức Phật, tuyệt thế tinh anh

Người người Phật Tử, thành tâm noi Đấng Nghiêm Từ

Chánh pháp xiển dương, tùy duyên bất biến, hữu dư

Chúng sanh vô biên, hạnh nguyện vô tận

Hành Bồ Tát đạo, trùm khắp thái hư

Đây diệu lý chơn thường

Thắp đuốc tuệ tình thương

Soi mười phương tám hướng

Quy nhiếp Đạo Pháp Vương

Về dưới Ánh Đạo Vàng

Lìa quán trọ trần gian

Đi qua dòng không sắc

Ta Bà thành Lạc Bang

Người người Phật Tử, Như Lai tự tánh là nhà

Vào sinh ra tử, viên dung tự giác giác tha

Biển khổ trầm luân, du thuyền Bát Nhã

Quay đầu là bờ, bỉ ngạn không xa

Người người Phật Tử, người con Đức Phật nhiệm mầu

Thường Lạc Ngã Tịnh, từ nay, biển khổ còn đâu

Vô thỉ lặng thinh, vô chung biến mất

Tâm như vô trụ, Tâm thể minh châu.


Read Full Post »

Older Posts »