Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Hành Trạng Chư Tôn’ Category

CD Nhạc Đạo – MG 16 – Hành Trạng Chư Tôn Đức

 

Lời giới thiệu:

 

Chư Tôn Đức Tăng Già mang lục độ vạn hạnh đi vào trần gian để cứu độ nhân gian, đi vào cuộc đời để cứu nhân độ thế. Hành trạng của Chư Tôn cao cả, thâm sâu, vi diệu như sự nhiệm mầu của Đức Từ Phụ Cồ Đàm.

 

Hoa Vô Ưu ngàn năm xuất hiện một lần, một lần xuất hiện, hiện hữu thiên thu. Hành trạng Chư Tôn Đức trải dài từng thiên niên kỷ, miên viễn cùng thế giới ba ngàn.

 

Xin ghi dấu chân trên cát, xin vẽ hình ảnh nhạn quá tầng không, để thương nhớ hôm nay, lưu lại ngàn sau. Cho dù ngòi bút Mặc Giang có hạn hữu, cho dù âm giai của ca nhạc sĩ có phiêu bồng, nhưng tiếng nói vô thinh hằng viễn, thì tiếng nói hữu thinh hằng còn.

 

Pháp thân Từ Phụ vẫn còn kia. Hy Mã – Linh Sơn vẫn còn đó. Hành trạng Chư Tôn vẫn còn đây. Hãy cùng chúng tôi ghi lại dấu chân trên cát. Hãy cùng chúng tôi nhìn trông nhạn quá tầng không.

 

Nụ hoa hàm tiếu mỉm cười, ô kìa, tiếng hữu thinh mời gọi vô thinh, tiếng vô thinh hòa âm vang vọng, kính mời quý vị lắng nghe CD Nhạc Đạo – Hành Trạng Chư Tôn Đức, do Mặc Giang chủ trương thực hiện, chân thành dâng tặng hàng Pháp Lữ hôm nay, lưu lại hàng Hậu học mai sau.

 

Xin ghi dấu chân trên cát, xin vẽ nhạn quá tầng không – CD Nhạc Đạo nhắc nhở thâm ân và Hành Trạng Chư Tôn, mãi mãi tôn thờ.

 

—————–

 

Mục lục CD Nhạc Đạo – Mặc Giang 16 – Hành Trạng Chư Tôn Đức:

16-01. Lời giới thiệu

16-02. Hình bóng tôn thờ                      thơ MG            Ns Lê Đô                     Ca sĩ Thúy Lê

16-03. Đền ơn Thầy Tổ                        thơ MG            Ns Kiều Tấn Minh        Ca sĩ Huy Bảo

16-04. Trọn nghĩa Ơn Thầy                  thơ MG            Ns Trịnh Vĩnh Thành     Ca sĩ Thanh Hương

16-05. Hành trạng Ơn Thầy                  thơ MG            Ns Trần Lâm Duy         Ca sĩ Duy Cường

16-06. Hát Chứng Đạo Ca                   thơ MG            Ns Phan Trần Hải         Ca sĩ Hồ Cẩm Nghi

16-07. Tiễn bước về Tây                      thơ MG            Ns Hoàng Huệ Vân      Ca sĩ Thiên Hương

16-08. Phật Pháp trường tồn                thơ MG            Ns Hữu Thịnh               Ca sĩ Tánh Linh

16-09. Công đức Tôn Sư                     thơ MG            Ns Hoài Tú                  Ca sĩ Huân Vinh

16-10. Bóng Thầy vi tiếu niêm hoa        thơ MG            Ns Minh Trung Ca sĩ Tuyết Nhung

16-11. Lời cầu nguyện              thơ MG            Ns Minh Đặng              Ca sĩ Thanh Vũ

 

 

 

Read Full Post »

Thơ Mặc Giang- NS Minh Đăng- CS Thanh Vũ

Link nhạc: Loi Cau Nguyen

Sheet nhạc:Sheet Loi Cau Nguyen

Download: Loi Cau Nguyen

 

Kính lạy Mười phương Phật

Kính lạy Mười phương Pháp

Kính lạy Mười phương Tăng

Xin từ mẫn chứng minh

Lời chúng con Cầu Nguyện

Nguyện thượng cầu Phật đạo

Nguyện hạ hóa chúng sanh

Tất cả sống an lành

Quay về đường Giác ngộ

Ba cõi chúng sanh

Sáu đường muôn loại

Hết thống khổ đau thương

Nhuận từ ân phổ chiếu

Kính lạy Mười phương Phật

Kính lạy Mười phương Pháp

Kính lạy Mười phương Tăng

Xin từ mẫn chứng minh

Lời chúng con Cầu Nguyện

Nguyện thế giới hòa bình

Nguyện  an lạc chúng sanh

Mọi thời thời khắc khắc

Sống thân thiện thanh lương

mưa thuận gió hòa

Không tiếng khóc bi thương

Kính lạy Mười phương Phật

Pháp thân phổ châu sa

Cùng thế giới Ta Bà

Đều nhờ Ơn tế độ

Kính lạy Mười phương Pháp

Pháp bổn pháp vô sanh

Bồ đề bổn vô thọ

Mây trắng cỡi trời xanh

Kính lạy Mười phương Tăng

Đi trên đường giải thoát

Vào cửa vô không sắc

Vào cửa hữu không hình

Khi lai không lưu tích

Khi khứ chẳng lưu hình

Kính lạy Mười phương Phật

Mười phương Pháp

Mười phương Tăng

Xin từ mẫn chứng minh

Lời chúng con Cầu Nguyện

Lời Cầu Nguyện hôm nay

Kim cổ không  thay đổi

Băng ngang dòng diệt sinh

Vào hằng sa Pháp giới.

Vào hằng sa Pháp giới.

Băng ngang dòng diệt sinh

Read Full Post »

Thơ Mặc Giang- NS Minh Trung- CS Tuyết Nhung

Link nhạc: Bong Thay, vi tieu niem hoa
Sheet nhạc: Sheet Bong Thay, vi tieu niem hoa

Download:Bong Thay, vi tieu niem hoa


Hôm nay về dưới mái chùa

Cổng tam quan rộng mở

Chúng con nhìn chữ tam vô

Chắp tay thầm niệm Nam Mô

Tìm hình bóng Thầy, cõi chơn thường đâu đó

Nhìn quanh sân chùa, rồi nhìn ra đầu ngõ

Nhìn bốn hàng hiên, rồi đến áng hương thờ

Chúng con tìm Thầy, như đi tìm giấc mơ

mắt trần làm sao thấy sao thầy Cõi thường chơn,

Nhớ ngày nào Thầy dạy : Thấy, không thấy

Nhớ ngày nào Thầy dạy : Tiếng vô thinh

Bóng còn mơ, làm sao thấy được hình

Chơn không nhận, làm sao tìm vô tướng

Đâu là con đường bất nhị

Một không phải là một, hai không phải là hai

Có nghe không tiếng vỗ bàn tay

Chợt bừng tỉnh, đi tìm trong chữ nhất

Nhất không phải là nhất

Như chẳng phải là như

Trên tòa cao, Đức Từ Phụ mỉm cười

Cầm trên tay, niêm hoa vi tiếu

Con chắp tay, quì dưới Phật đài

Tìm hình bóng Thầy, niêm hoa vi tiếu

Con chắp tay, thắp nén hương trầm

Tìm hình bóng Thầy, vi tiếu niêm hoa.


 

Read Full Post »

Thơ Mặc Giang- NS Hoài Tú- CS Huấn Vinh

Link nhạc: Cong duc Ton Su

Sheet nhạc: Sheet Cong duc Ton Su

Download: Cong duc Ton Su

Thầy là bậc Thượng sĩ xuất trần

Thầy là bậc Danh Tăng lương đống

Đỡ ngôi nhà chánh pháp của Như Lai

Mỗi bước chân sen quý tỏa liên đài

Mỗi ngôn từ gầm vang sư tử hống

Trên, đất trời ngân vọng

Dưới, cơ cảm A Tỳ

Đạo vàng tỏa rạng từ bi

Tâm như vô trụ tư nghì độ sanh

Cây cao bóng cả vươn cành

Cam lồ ban đức reo nhành thùy dương

Thầy là bậc minh sư, tăng tướng đường đường

Bi trí lực xuất thần oai nghi tế hạnh

Nguyện độ lực tuyệt siêu, hành tung Tứ Thánh

Tam đồ quy phục

Bát nạn tiêu tan

 

Thầy là bậc Thánh Tăng, chỉnh lý Phật Đà

Băng thời đại trần lao uế trược

Cây Hạnh, trồng thêm cây Phước

Cây Đức, trồng thêm cây Ân

Từ Bi trái ngọt tình thương

Bảo ban giáo dưỡng trên đường độ sanh

Nay Ngài về với thường chơn

Không ai vẽ nổi chân dung của Người

Nhớ xưa Ca Diếp hoa cười

Nay Ngài tròn chín vẹn mười năm xưa

Tiễn Thầy, lệ đá sa châu

Nam Mô Phật Quốc, kinh cầu vọng vang

Tiễn Thầy, thượng phẩm Sen Vàng

Nam Mô Cực Lạc, gió ngàn bay bay

Tiễn Thầy, thương cảm run tay

Xin Thầy quay lại một ngày không xa

Hồi nhập tế độ Ta Bà

Chúng con chờ đợi trong nhà Như Lai

Thiền môn lối cỏ hoa cài

Thầy Trò bảo tọa phương đài thiên thư.

Read Full Post »

Thơ Mặc Giang- NS Hữu Thịnh- CS Tánh Linh

Link nhạc: Phat Phap Truong Ton
Sheet nhạc: Sheet Phat Phap Truong Ton

Download: Phat Phap Truong Ton

 

Nhớ ngàn xưa Đức Phật hoằng dương

Kế thế truyền Tổ Tổ Tông Tông

Đạo Từ Bi nơi nơi bừng sáng

Đến ngàn sau, mạng mạch tuôn dòng

Lời của Thầy, như pháp âm triều sóng

Lời của Thầy, như pháp cổ ngân vang

Cho chúng con hòa reo ánh đạo vàng

Đem đuốc tuệ, rạng soi muôn đường tăm tối

Xe tam thừa lồng lộng

Thuyền bát nhã thênh thang

Gieo khắp lòng nhân thế

Hòa vui ánh đạo vàng

Biển thệ từ bi lớn

Biển tuệ trí rộng sâu

Cho chúng sanh thoát khổ

Hòa vang ánh đạo mầu.

Cuộc đời Thầy, là đồi cao núi cả

Hành trạng Thầy, là biển thệ đại dương

Cho chúng con, lên đường tứ thánh

Đi khắp bốn phương, đưa mọi người về bến thanh lương

Hình ảnh Thầy, là cây cao bóng mát

Phong cách Thầy, là tùng bách từ nghiêm

Cho chúng con, tựa nương qui hướng

Đi khắp năm châu, cho nhân gian, thấm nhuần đạo thiêng.

Read Full Post »

Thơ Mặc Giang- NS Hoàng  Huệ Văn- CS Thanh Hương

Link nhạc: Tien buoc ve Tay
Sheet nhạc: Sheet Tien buoc ve Tay

Download: Tien buoc ve Tay

Tiễn người quay gót về Tây

Phù sinh còn lắm nỗi nầy tình kia

Tiễn người nặng bước chia lìa

Môn đồ Pháp quyến đầm đìa móc mưa

Thương người biết mấy cho vừa

Một đời tận tụy ai chưa thấm lòng

Người đi cánh hạc thong dong

Chúng con ở lại nhớ trông bóng người

Nhìn nhau nước mắt khô cười

Cành mai trước ngõ  nụ vàng ít tươi

Tiễn người tay đứt cung đàn

Đờn ngưng khúc nhịp đò ngang bóng chiều

Còn đâu sóng vỗ cầu kiều

Còn đâu gió thoảng cánh diều bay xa

Trần gian vốn chẳng là nhà

Phiêu du quán trọ ta bà thế thôi

Người về hoa cỏ đan mây

Chúng con ở lại niềm tây lạnh lùng

Ân tình nặng nghĩa một đời

Gắn lên chót đỉnh chơi vơi tiếng lòng

Hữu tình gắn cõi trần gian

Vô tình lay động trên đàng ta đi

Nếu không, cạn tiếng Từ Bi

Tâm không, nhưng nặng tư nghì độ sanh.

Read Full Post »

Thơ Mặc Giang- NS Phan Trần Hải- CS Hồ Cẩm Nghị

Link nhạc: Hát chứng đạo ca

Sheet nhac: Sheet Hát chứng đạo ca

Download: Hát chứng đạo ca

Mấy mươi năm mượn tấm thân giả huyễn

Hạnh cưu mang giong ruổi cõi diêm phù

Đức Phật ra đời chỉ một chữ NHƯ

Thầy xuất nhập cũng chỉ một chữ  NHẤT

Nhất tột Thượng thừa, tam dung nhị đế

Như thị hoằng khai, diệu hữu chơn thường

Từng điểm son, tiếp nối những dấu son

Cho đạo lý từ bi thêm tỏ rạng

Cửu hữu đồng đăng Huyền môn Hoa Tạng

Chúng sanh đồng đẳng Phật Tánh không hai

Chủng loại dị biệt Đông Tây Nam Bắc

Linh Sơn tọa thị phương đài đâu khác

Vũ trụ càn khôn không đầy hạt cải

Thiên hà đại địa lọt bũm chân lông

Du thuyền Bát Nhã, ca hát Tánh Không

Bốn biển trầm luân, hồi đầu bỉ ngạn

Thầy nhập diệt trở về thăm Hoa Tạng

Căn nhà xưa an trụ đã lâu rồi

Nhưng chúng con vẫn thương tiếc Thầy ơi

Bởi Ta Bà, cần bàn tay hóa độ

Cho đến khi nào, chúng sanh quy NHẤT

Ba đường sáu nẻo, thông suốt chữ NHƯ

Liên đài bảo tọa, không thiếu không dư

Hát Chứng Đạo Ca, Tỳ Lô Tánh Hải.

 

Read Full Post »

Thơ Mặc Giang- NS Trần Lâm Duy- CS Duy Cường

Link nhạc: Hành trạng ơn thầy
Sheet nhạc: Sheet Hành trạng ơn thầy

Download: Hành trạng ơn thầy

 

Thầy là Bắc Đẩu trên cao

Sáng soi đến cả ngàn sao

Xuyến xao ngân hà rung động

Môn sanh Tứ Chúng đi vào

Thầy là thạch trụ thiền môn

Trăm năm khó có người hơn

Ngàn năm khó tìm người sánh

Dấu son ửng nhất sắt son

Thầy mang hạnh nguyện Pháp vương

Đức từ lan tỏa bốn phương

Đức bi thấm nhuần tám hướng

Mở thông muôn vạn nẻo đường

Thầy mang dấu ảnh dấu ảnh Cha Lành

Nguyện lớn cứu độ chúng sanh

Ân lớn thống nhiếp Tứ  Chúng

Sắc không bắc nhịp vô sanh

Thầy là bốn biển hải đăng

Trên thờ Tam Bảo thượng hoằng

Dưới cứu Tam Đồ hạ tế

Cổ kim chuông lớn ngân vang

Chúng con tưởng nhớ ơn Thầy

Đáp đền muôn một mảy may

Dâng nén hương mờ châu nguyện

Sa sa nặng giọt đong đầy

Chúng con tưởng nhớ ơn Thầy

Lớp lớp hàng hàng chắp tay

Truy niệm tuyên xưng tán thán

Muôn thương ngàn kính tỏ bày

Chúng con quỳ dưới chân Thầy

Thánh nhan ngự trị đâu đây

Giác Linh nhiệm mầu minh chứng

Chúng con nhớ mãi Ơn Thầy.

 

Read Full Post »

Thơ Mặc Giang- NS Trịnh Vĩnh  Thanh- CS Thanh Hương

Sheet nhạc: Tron nghia on thay

Link nhạc: Tron nghia on thay

Download: Tron nghia on thay

Chùa xưa quyền quyện khói trầm hương

Thầy ẩn tịch băng thuận thế thường

Đệ tử môn đồ nay vắng bóng

Nhớ ơn Thầy Tổ đọng ngân sương

Chuông chùa từng hồi tiếng vọng ngân

Thầy đi tịch lăng phù sân chùa

Kinh kệ trầm trầm nghe đoạn đứt

Nhớ Thầy ươm giọt nhỏ châu pha

Ơn Thầy một kiếp đã cưu mang

Nay Cửa Phật tỏa chiếu ánh đạo vàng

Rũ áo Thầy về ngôi Thánh trụ

Chùa xưa mây trắng ngồi buồn kéo đi lang thang

Nhớ tới Thầy nguyện chắp búp sen đài

Sinh tử đôi đường đếm một hai

Cho đến hữu vô thôi gõ cửa

Sắc không ngưng đọng giọt sương mai.

Read Full Post »

Thơ Mặc Giang- NS Kiều  Tấn Minh- CS Huy Bảo

Link nhạc: Den on Thay To

Sheet nhạc: Sheet Den on Thay To

Download: Den on thay To

Một đời, huệ mạng uyên thâm

Ân Sư Thầy Tổ nguyện luôn đáp đền

Trên thời, thượng cầu Phật Đạo

Dưới thời, cửu hữu bi lân

Một đời, nhờ ơn giáo dưỡng

Muôn kiếp không thể  quên

Luôn khắc vào tâm

Trải qua muôn hình sắc tướng

Ba đường sáu nẻo chông chênh

Kiếp này hữu duyên cửa Phật

Bồ đề tâm nguyện nâng niu

Dắt nhau đi vào cửa hữu

Tột cùng trả lại cửa không

Còn chúng sanh, còn Bồ Tát hạnh

Hết chúng sanh, hạnh nguyện viên dung

Mỗi chúng sanh, đều có Phật tánh

Hình tướng dị, Phật tánh tương đồng

“Tam đồ bát nạn câu ly khổ”

Tứ  sanh cửu hữu đáo huyền môn

Lậu thô vi tế lìa căn cội

Băng ngàn Hoa Tạng tỏa thường chơn

 

Một đời, nên thân huệ mạng

Nhớ ơn giáo dưỡng đáp đền

Trên thời phụng thờ Tam Bảo

Dưới thời tế độ cưu mang.

Read Full Post »

Older Posts »