Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Hạnh nguyện đăng trình’ Category

Thơ Mặc  Giang- NS Quang Lưỡng- CS Trần Phụng

Link nhạc: Hanh nguyen nguoi tu

Sheet nhạc: Sheet Hanh nguyen nguoi tu

Download: Hanh nguyen nguoi tu

Từ ngày tôi bước đi tu

Tâm tư rũ nhẹ mây mù trần gian

Đẹp trong như thể trăng ngàn

Thong dong tự tại trên đàng phù sinh

Ngoài, không nặng nhẹ nhục vinh

Trong, không vẩn đục duyên tình thế nhân

Tương chao dưa muối thanh bần

Đầu trần chân đất, phong trần sá chi

Nâu sồng vá nhuộm từ bi

Cà sa hoại sắc, bình thùy cành dương

Từ ngày tôi bước đi tu

Nguyện xin vén nhẹ mây mù trần gian

Nguyện xin biển khổ muôn ngàn

Không còn dậy sóng miên man cuộc đời

Nguyện xin nhân thế nơi nơi

Chan hòa điệu sống, nói lời từ bi

Đan tâm trang trải tư nghì

Đan tay tô thắm từ bi đạo vàng

Thương người trong cõi trần gian

Nên tôi đi mãi trên đàng tôi đi !!!

Read Full Post »

Thơ Mặc Giang- NS Nguyên Phước- CS Huy Bảo

Link nhạc: Doi toi la Tang Si

Sheet nhạc: Sheet Doi toi la Tang Si

Download: Doi toi la Tang Si

Đời tôi là Tăng sĩ
Đâu không phải là nhà
Nên từ ái ly gia
Nghĩa thương người nhân thế
Ân tín thí đàn na

Đời tôi là Tăng sĩ
Không có cái riêng mình
Nhìn bào ảnh hư vinh
Trên, đền ơn Phật, Tổ
Dưới, thương khắp chúng sinh

Thân, đầu trần chân đất
Đời, một áo ba y
Đi trên dòng sinh tử
Chỉ nói Đạo Từ Bi

Bước vào nhà Như Lai
Ăn cơm của Như Lai
Nhìn pháp giới không hai
Nên nói Đạo Như Lai

Đời tôi là Tăng sĩ
Vũ trụ vẫn còn dư
Nhà lửa là ngục tù
Nên sống đời độc cư

Đời tôi là Tăng sĩ
Khi sinh chỉ một mình
Đến đi là đối cảnh
Nên độc lộ di hành

Đời tôi là Tăng sĩ
Quy nhất chỉ một thôi
Tâm không là tự tánh
Rồi như thế mà đi.

 

Read Full Post »

Thơ Mặc  Giang- NS Thư San- CS Thành  Đạt

Link nhạc: Hanh Nguyen Dang Trinh

Sheet nhạc: Sheet Hanh Nguyen Dang Trinh

Download: Hanh Nguyen Dang Trinh

 

Mượn thân tứ đại đăng trình

Minh châu ngời sáng minh tinh

Dõi soi ba đường sáu nẻo

Tầng không, nào vẽ bóng hình

 

Duy tuệ thị nghiệp là nhà

Theo chân Phật Tổ Thích Ca

Giác hạnh châu viên quả mãn

Thõng buông Song Thọ Ta La

 

Hữu tình mới giác hữu tình

Vô tình đi hỏi vô minh

Hữu vô tùy duyên bất biến

Ưu Đàm mỉm nụ lặng thinh

 

Thầy đi hoại sắc Ta Bà

Thầy về nhuận áo Cà Sa

Thắm tô con đường Tứ Thánh

Hoa mai trước cửa đêm qua

 

Thầy đi đất mới nở hoa

Thầy về sen quý kết tòa

Bồ đề ươm từ phiền não

Phật tâm phổ chiếu châu sa

 

Thầy đi mở cửa Từ Bi

Thầy về ân đức vô nghì

Phật tử môn đồ pháp quyến

Nhìn nhau chẳng biết nói chi

 

Ơn thầy Nghĩa tình sâu nặng

Tâm hương thầm nguyện chắp tay

Thượng phẩm kết đài vô trụ

Ta Bà thương cảm hồi quy.

Read Full Post »