Feeds:
Posts
Comments

Archive for July, 2011

Trường Ca Pháp Hoa

TNT Mặc Giang soạn, tháng 11-2009

  thnhattan@yahoo.com.au

Nhạc sĩ Dương Kinh Thành chuyển thể ra Vọng Cổ, năm 2010.

——————–

Lời tự thuật của tác giả

Chắp tay đê đầu đảnh lễ Đức Từ Phụ Bổn Sư,

Bản thân con, TNT Mặc Giang, tâm lực yếu hèn, đức mỏng tội dày, lại dân giả quê mùa, học ít hiểu nông, lời nói thô thiển, chữ nghĩa hẹn hẹp. Bộ Kinh Pháp Hoa, vua của các Kinh, con đã từng trì tụng mấy chục năm trường, chỉ trì và tụng chứ hiểu, nhận, ngộ chẳng khác nào như giọt sương khô rơi trên rừng cây núi thẳm.

Do đó, về chiều rộng, chiều sâu, sự uyên áo, liễu triệt và có tính toàn bộ, con không dám lạm bàn mà chỉ xin mạo muội nhận, nhìn yếu chỉ, yếu nghĩa tâm đắc của từng phẩm, với giọt sương kia chân thành chuyển tải thật cô đọng qua biến thể thi ca, và có ý muốn nhờ phương tiện văn mỹ nghệ để phổ cập cho những ai hữu duyên hữu ngộ.

Nếu không tột, không siêu, chẳng qua là thiếu học, hiểu cạn, chưa thấm, chưa chín, tự nguyện tô bồi thêm. Thành tâm đảnh lễ Đức Từ Tôn từ bi lượng thứ.

Tất cả, xuất phát bằng tấm lòng thành, sự tận tụy của bản thân, nhằm góp phần xiển dương chánh pháp. Tuyệt nhiên không vì bào ảnh ngã nhân danh lợi.

Kính mong những ai nhìn thấy bản văn này, xin hoan hỷ cảm nhận với ý hướng trên.

Trân trọng,

Tịch liêu, tháng 11-2009

TNT Mặc Giang

 

LỜI NGỎ CỦA TÁC GIẢ CHUYỂN THỂ

                      1). Trước hết, tôi hoan hỷ chọn tựa đề cho album cổ nhạc này là “TRƯỜNG CA PHÁP HOA” như bản tựa của nhà thơ Mặc Giang. Tuy “Trường Ca” theo khái niệm văn học có phần khác biệt với “Trường Ca” của nghệ thuật biểu diễn, và thay vì phải gọi là “Liên Ca Diễn Khúc” phù hợp hơn, tôi chọn “Trường Ca” là để dung hòa hai khái niệm cũng như trước nhất giữ vẹn nguyên danh xưng ban đầu của nhà Thơ Mặc Giang.

                 2). Quá trình chuyển thể những tác phẩm tương tự có những khó khăn nhất định. Thí dụ phải cố gắng đến mức có thể, giữ nguyên ý tứ văn phong của nhà thơ, tránh diễn đạt theo chủ quan cũng như khả năng của người chuyển thể. Bên cạnh đó, còn phải tìm tòi và vận dụng cách lồng ghép bài bản cho phù hợp với mỗi Phẩm Kinh cũng như tình huống pháp thoại Đức Phật tuyên giảng. Vì vậy sẽ không tránh khỏi cấu trúc ca từ bị “trắc”, gây khó khăn cho giới Nhạc Sĩ và Nghệ Sĩ tham gia thu âm sau này. Điều này, với tư cách là một soạn giả chuyển thể, rất mong anh em Nhạc sĩ, Nghệ Sĩ hiểu cho và hoan hỷ, để cùng nhau bảo đảm tính trung thực của tác phẩm.

                3). Album “Trường Ca Pháp Hoa” này, tác giả chuyển thể cố gắng tránh khuôn mẫu, lê thê, than vãn dễ gây cảm giác nhàm chán ; nên đã tìm mọi cách thể hiện mới mẻ, tách hằn từng Phẩm Kinh một vào trong một bài ca hoặc trong một phần riêng biệt. Sau này nếu có muốn tách ra ca lẻ cũng rất dễ dàng.

               4). Để làm được như thế, tác giả chuyển thể muốn dàn Tân Nhạc đóng vai trò quan trọng, chuyển và kết nối từng Phẩm trong album, bên cạnh dàn Cổ Nhạc. Nói theo phong cách nghề nghiệp là “Nhạc Màn”.

               Rất mong được sự hỗ trợ của tất cả.  

Năm 2010

Dương Kinh Thành    

———–

 

Nội dung 15 bài

CD Vọng Cổ 1 – Trường Ca Pháp Hoa

(Số 00 đến Số 15)

30 bài Trường Ca Pháp Hoa

 1. 01.      Ca ngợi Kinh Pháp Hoa 00 (Tác giả xin mở)
 2. 02.      Trường Ca Pháp Hoa 01 (Phẩm Tựa, thứ 1)
 3. 03.      Trường Ca Pháp Hoa 02 (Phẩm Phương Tiện, thứ 2)
 4. 04.      Trường Ca Pháp Hoa 03 (Phẩm Thí Dụ, thứ 3)
 5. 05.      Trường Ca Pháp Hoa 04 (Phẩm Tín Giải, thứ 4)
 6. 06.      Trường Ca Pháp Hoa 05 (Phẩm Dược Thảo Dụ, thứ 5)
 7. 07.      Trường Ca Pháp Hoa 06 (Phẩm Thọ Ký, thứ 6)
 8. 08.      Trường Ca Pháp Hoa 07 (Phẩm Hóa Thành Dụ, thứ 7)
 9. 09.      Trường Ca Pháp Hoa 08 (Phẩm Ngũ bá Đệ tử thọ ký, thứ8)
 10. 10.      Trường Ca Pháp Hoa 09 (Phẩm Thọ Học, Vô Học, thứ 9)
 11. 11.      Trường Ca Pháp Hoa 10 (Phẩm Pháp Sư, thứ 10)
 12. 12.      Trường Ca Pháp Hoa 11 (Phẩm Hiện Bảo Tháp, thứ 11)
 13. 13.      Trường Ca Pháp Hoa 12 (Phẩm Đề Bà Đạt Đa, thứ 12)
 14. 14.      Trường Ca Pháp Hoa 13 (Phẩm Trì, thứ 13)
 15. 15.      Trường Ca Pháp Hoa 14 (Phẩm An Lạc Hạnh, thứ 14)
 16. 16.      Trường Ca Pháp Hoa 15 (Phẩm Tùng Địa dõng xuất, thứ 15)
 17. 17.      Trường Ca Pháp Hoa 16 (Phẩm Như Lai thọ lượng, thứ 16)
 18. 18.      Trường Ca Pháp Hoa 17 (Phẩm Phân biệt Công đức, thứ 17)
 19. 19.      Trường Ca Pháp Hoa 18 (Phẩm Tùy Hỷ Công đức, thứ 18)
 20. 20.      Trường Ca Pháp Hoa 19 (Phẩm Pháp sư Công đức, thứ 19)
 21. 21.      Trường Ca Pháp Hoa 20 (Phẩm Thường bất khinh Bồ Tát, thứ 20)
 22. 22.      Trường Ca Pháp Hoa 21 (Phẩm Như Lai Thần Lực, thứ 21)
 23. 23.      Trường Ca Pháp Hoa 22 (Phẩm Chúc Lụy, thứ 22)
 24. 24.      Trường Ca Pháp Hoa 23 (Phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự, thứ 23)
 25. 25.      Trường Ca Pháp Hoa 24 (Phẩm Diệu Âm Bồ Tát, thứ 24)
 26. 26.      Trường Ca Pháp Hoa 25 (Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát, thứ 25)
 27. 27.      Trường Ca Pháp Hoa 26 (Phẩm Đà La Ni, thứ 26)
 28. 28.      Trường Ca Pháp Hoa 27 (Phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương Bổn Sự, thứ 27)
 29. 29.      Trường Ca Pháp Hoa 28 (Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát, thứ 28)
 30. 30.      Trường Ca Pháp Hoa 30 (Hồi hướng công đức – Tác giả xin kế)

————————

Link tải CD 1 : 

15 bài CD Vọng Cổ 1- Trường Ca Pháp Hoa ( .doc) : 

http://www.esnips.com/doc/46826616-a3cd-4201-a1ba-19d79d9f9f20/15-bai—CD-Vong-Co-1—Truong-Ca-Phap-Hoa

30 bài Trường Ca Pháp Hoa- TNT Mặc Giang( .doc):

http://www.esnips.com/doc/28ee8482-d344-4147-8ad5-fa33f79b776f/30-bai-Truong-Ca-Phap-Hoa—TNT-Mac-Giang

01a. http://www.esnips.com/doc/de1e2876-3efc-4f5e-840e-8024b62d730b/01a.Loigioithieu-CD1-VongCo-TruongCaPhapHoa

01b(00) http://www.esnips.com/doc/b1130a95-fe0c-46f6-a523-bec6a88d2b22/01b%2800%29.TruongCaPhapHoa-Xinmo

 

01.1 http://www.esnips.com/doc/9c91d5ab-de45-464c-b0f8-a987a918fec8/01-01.TruongCaPhapHoa-Pham1

01.2 http://www.esnips.com/doc/73241260-e0a2-46c2-a3a8-9d5f979e93a3/01-02.TruongCaPhapHoa-Pham2

01.3 http://www.esnips.com/doc/b654ea62-8a4c-4858-ad5a-7835a13b853b/01-03.TruongCaPhapHoa-Pham3

01.4 http://www.esnips.com/doc/0af7049d-c9b3-4e07-9305-d3133ad13b1e/01-04.TruongCaPhapHoa-Pham4

01.5 http://www.esnips.com/doc/65b1dd0a-e6e8-4f2f-bbfb-52dfe587d557/01-05.TruongCaPhapHoa-Pham5

01.6 http://www.esnips.com/doc/799599bf-85b1-4978-91ca-dcb1c342ac68/01-06.TruongCaPhapHoa-Pham6

01.7 http://www.esnips.com/doc/4e82789b-d0bf-4ce3-87a3-aa8b665a0279/01-07.TruongCaPhapHoa-Pham7

01.8 http://www.esnips.com/doc/22ad3ddb-39e2-41f3-a4b9-e61011c36a9d/01-08.TruongCaPhapHoa-Pham8

01.9 http://www.esnips.com/doc/1fbe1871-bfef-4ac6-ae43-ca3835bba328/01-09.TruongCaPhapHoa-Pham9

01.10 http://www.esnips.com/doc/10e56092-7be1-453a-881c-740d582b305f/01-10.TruongCaPhapHoa-Pham10

01.11 http://www.esnips.com/doc/bc052f69-4597-407c-8a38-716d6faf1f31/01-11.TruongCaPhapHoa-Pham11

01.12 http://www.esnips.com/doc/46514ce4-3f6b-40e3-a23d-a9debcf68c61/01-12.TruongCaPhapHoa-Pham12

01.13 http://www.esnips.com/doc/598147c2-9a4f-43c8-b7f8-f0dfdc27d6e8/01-13.TruongCaPhapHoa-Pham13

01.14 http://www.esnips.com/doc/f9c24625-683e-4a6a-9678-7c875ec6cfaf/01-14.TruongCaPhapHoa-Pham14

——

Link CD 2:

15 bai – CD Vong Co 2 – Truong Ca Phap Hoa (.doc)

http://www.esnips.com/doc/198904d0-c6d2-4963-a81f-656cc95dcd80/15-bai—CD-Vong-Co-2—Truong-Ca-Phap-Hoa

02a. Loigioithieu-CD2Vongco-TruongCaPhapHoa

http://www.esnips.com/doc/ed933289-ebbb-46d5-b77f-0ebcd19a2b25/02a.Loigioithieu-CD2Vongco-TruongCaPhapHoa

02.15 http://www.esnips.com/doc/b11d9afd-3203-4d73-94e9-914d6f3ac95e/02-15.TruongCaPhapHoa-Pham15

02.16 http://www.esnips.com/doc/c14ed1ed-7286-4a65-aadb-aa4d3514b814/02-16.TruongCaPhapHoa-Pham16

02.17 http://www.esnips.com/doc/8f7f0cbe-e1de-4edb-8ff2-fc742135f55a/02-17.TruongCaPhapHoa-Pham17

02.18 http://www.esnips.com/doc/4fca8667-8811-46a5-b83d-5d56250bf827/02-18.TruongCaPhapHoa-Pham18

02.19 http://www.esnips.com/doc/a20b9a7e-43c6-481d-a6cd-6d99b14534d4/02-19.TruongCaPhapHoa-Pham19

02.20 http://www.esnips.com/doc/dfe4f84d-65fa-4f25-a547-3215b8b6e50a/02-20.TruongCaPhapHoa-Pham20

02.21 http://www.esnips.com/doc/5a1bb6ce-681b-4052-ad06-4dcd2dd7a6f3/02-21.TruongCaPhapHoa-Pham21

02.22 http://www.esnips.com/doc/ca798cfb-9808-4f71-a0cd-ef22d493e866/02-22.TruongCaPhapHoa-Pham22

02.23 http://www.esnips.com/doc/75cd8030-02a3-4dc8-8e5b-e44f99197d76/02-23.TruongCaPhapHoa-Pham23

02.24 http://www.esnips.com/doc/035f9ed2-8eaa-4295-92c4-933ec68b8979/02-24.TruongCaPhapHoa-Pham24

02.25 http://www.esnips.com/doc/acaee825-b0f2-4d80-98ec-1f8cb131ce86/02-25.TruongCaPhapHoa-Pham25

02.26 http://www.esnips.com/doc/6260bf41-d37c-4026-bd66-d3457a5228d8/02-26.TruongCaPhapHoa-Pham26

02.27 http://www.esnips.com/doc/d6b14c88-6935-4cae-ab91-c12f42615003/02-27.TruongCaPhapHoa-Pham27

02.28 http://www.esnips.com/doc/af38286c-8cb3-43e6-aa0a-c375d8123a50/02-28.TruongCaPhapHoa-Pham28

02.b http://www.esnips.com/doc/92a767d9-ee56-4431-b761-75f5d52a3140/02b%2830%29.TruongCaPhapHoa-Hoihuong

Read Full Post »